หน้าหลัก ---> ร้านค้า -->จักร์ ภูสิน --> เหรียญหลวงพ่อทบ หลังสิงห์ 2500 องค์ดารา
ชื่อพระ :
เหรียญหลวงพ่อทบ หลังสิงห์ 2500 องค์ดารา
ราคา :
รับนิมนต์แล้วครับ
รายละเอียด :
องค์ดารา ในหนังสือพระเครื่องเมืองเพชรบูรณ์ สร้างแจกกำนันผู้ใหญ่บ้านในยุคนั้นครับ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ข้าราชการ เนื่องจากยุคนั้นโจรผู้ร้ายชุกชุมครับ ประสบการณ์มากมายครับรุ่นนี้ ทั้งอำนาจ บารมี มหาอุตม์ หยุดลูกปืน
ชื่อร้าน :
จักร์ ภูสิน
โทรศัพท์ :
0862077882
ผู้เข้าชม :
1471