หน้าหลัก ---> ร้านค้า -->จักร์ ภูสิน --> รูปหล่อฐานเตี้ย 05 ชนแดน
ชื่อพระ :
รูปหล่อฐานเตี้ย 05 ชนแดน
ราคา :
รับนิมนต์แล้วครับ
รายละเอียด :
พระคลุมเงินทั้งองค์สวยสุด ๆ จำนวนการสร้างน้อยครับเพราะเทไม่กี่ช่อ
ชื่อร้าน :
จักร์ ภูสิน
โทรศัพท์ :
0862077882
ผู้เข้าชม :
840