หน้าหลัก ---> ร้านค้า -->จักร์ ภูสิน --> รูปหล่อฐานสูง 16 ช้างเผือก
ชื่อพระ :
รูปหล่อฐานสูง 16 ช้างเผือก
ราคา :
รับนิมนต์แล้วครับ
รายละเอียด :
พระสวยติดที่ 1 และที่ 3 ครับ
ชื่อร้าน :
จักร์ ภูสิน
โทรศัพท์ :
0862077882
ผู้เข้าชม :
1050