หน้าหลัก ---> ร้านค้า -->ธัมมป้ญโญพระเครื่อง โดย เน็ด นาป่า --> รูปหล่อเสาร์ห้ารุ่น 1 เนื้อเงิน ปี2550
ชื่อพระ :
รูปหล่อเสาร์ห้ารุ่น 1 เนื้อเงิน ปี2550
ราคา :
พระโชว์
รายละเอียด :
รูปหล่อเสาร์ห้ารุ่น 1 เนื้อเงิน จำนวนการสร้าง 99 องค์ (เนื้อวาวใส 55 องค์ เนื้อขุ่น 44 องค์) องค์นี้เป็นเนื้อขุ่น 
ชื่อร้าน :
ธัมมป้ญโญพระเครื่อง โดย เน็ด นาป่า
โทรศัพท์ :
081-9066327
ผู้เข้าชม :
990