หน้าหลัก ---> ร้านค้า -->ดาม ซับตะเคียน --> รูปหล่อโบราณอกซื่อแช่น้ำมนต์ กำนันประสิทธิ์ สร้างถวาย แช่น้ำมนต์ปลุกเสกเต็มไตรมาส เนื้อทองเหลือง ปี๒๕๔๘ มีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น รุ่นแช่น้ำมนต์,ขวานบ่าน,เอ็ม16,หล่อโบราณกำนันประสิทธิ์ฯลฯ สร้าง ๖๐๐ องค์
ชื่อพระ :
รูปหล่อโบราณอกซื่อแช่น้ำมนต์ กำนันประสิทธิ์ สร้างถวาย แช่น้ำมนต์ปลุกเสกเต็มไตรมาส เนื้อทองเหลือง ปี๒๕๔๘ มีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น รุ่นแช่น้ำมนต์,ขวานบ่าน,เอ็ม16,หล่อโบราณกำนันประสิทธิ์ฯลฯ สร้าง ๖๐๐ องค์
ราคา :
พระโชว์ครับ
รายละเอียด :

ชื่อร้าน :
ดาม ซับตะเคียน
โทรศัพท์ :
098-0055913
ผู้เข้าชม :
1215