หน้าหลัก ---> ร้านค้า -->ดาม ซับตะเคียน --> รูปหล่อรุ่นปืนแตก๑ เนื้อทองเหลือง สร้าง ๕๐๐ องค์ พระอาจารย์เหล็กดำ สร้างถวาย วัดเนินพัฒนา ปี๒๕๔๘
ชื่อพระ :
รูปหล่อรุ่นปืนแตก๑ เนื้อทองเหลือง สร้าง ๕๐๐ องค์ พระอาจารย์เหล็กดำ สร้างถวาย วัดเนินพัฒนา ปี๒๕๔๘
ราคา :
ปิดครับ...รับบูชาแล้ว
รายละเอียด :
 
ชื่อร้าน :
ดาม ซับตะเคียน
โทรศัพท์ :
093-4898282
ผู้เข้าชม :
770