หน้าหลัก ---> ร้านค้า -->ดาม ซับตะเคียน --> รุ่นสรงน้ำเศียรโตก้นบาตร แช่น้ำมนต์๓เดือนกว่า วัดซับตะเคียน ปี๒๕๕๓ เนื้อนวะกรรมการ สร้าง ๙๙ องค์ เนื้อนวะรันนัมเบอร์ สร้าง ๙๙๙ องค์ องค์นี้ No.๑ (ผิวแช่น้ำมนต์ครับ)
ชื่อพระ :
รุ่นสรงน้ำเศียรโตก้นบาตร แช่น้ำมนต์๓เดือนกว่า วัดซับตะเคียน ปี๒๕๕๓ เนื้อนวะกรรมการ สร้าง ๙๙ องค์ เนื้อนวะรันนัมเบอร์ สร้าง ๙๙๙ องค์ องค์นี้ No.๑ (ผิวแช่น้ำมนต์ครับ)
ราคา :
พระโชว์ครับ
รายละเอียด :
 
ชื่อร้าน :
ดาม ซับตะเคียน
โทรศัพท์ :
093-4898282
ผู้เข้าชม :
669