หน้าหลัก ---> ร้านค้า -->เติ้ลวังพิกุล --> รูปหล่อโบราณหลวงพ่อทบ วัดชนแดน รุ่น “ชนนี” พ.ศ. 2512
ชื่อพระ :
รูปหล่อโบราณหลวงพ่อทบ วัดชนแดน รุ่น “ชนนี” พ.ศ. 2512
ราคา :
รับนิมนต์แล้วครับ
รายละเอียด :
 รูปหล่อโบราณหลวงพ่อทบ ธมฺมปญฺโญ วัดชนแดน จ.เพชรบูรณ์ รุ่น “ชนนี”  พ.ศ. 2512 
ชื่อร้าน :
เติ้ลวังพิกุล
โทรศัพท์ :
089 171 1008
ผู้เข้าชม :
956