หน้าหลัก ---> ร้านค้า -->เติ้ลวังพิกุล --> เหรียญหล่อโบราณพิมพ์พระพุทธชินราช วัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ปี 2496
ชื่อพระ :
เหรียญหล่อโบราณพิมพ์พระพุทธชินราช วัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ปี 2496
ราคา :
รับนิมนต์แล้วครับ
รายละเอียด :
 เหรียญหล่อโบราณพระพุทธชินราช วัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ปี 2496

เหรียญหล่อโบราณพิมพ์พระพุทธชินราช วัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ปี 2496 หรือที่เรียกกันว่าเหรียญหล่อพระพุทธชินราชหลวงพ่อเผ้ง วัดหน้าพระธาตุหรือ รุ่นฉลองโพธิ์ลังกา จัดสร้างขึ้นในสมัยพระครูวิมลนวการ หรือหลวงพ่อเผ้ง ทิฏฺฐธมฺโม (นามสกุล กาฬกาญจน์) ครองวัดเป็นเจ้าอาวาสองค์ที่ 4 ในวาระฉลองกิ่งพระศรีมหาโพธิ์ที่อัญเชิญมาจากลังกาในปีพุทธศักราช 2496 โดยพิธีพุทธาภิเสกได้นิมนต์คณาจารย์ในยุคนั้นมาทำพิธีแบบครบครัน มีจำนวนการสร้างน้อยประมาณ1000องค์

#ลักษณะ
เป็นเหรียญหล่อโบราณที่มีกรรมวิธีการสร้างแบบปั้นหุ้นเทียนติดช่อฉนวน โดยมีรูปลักษณ์ของเหรียญเป็นแบบชิ้นฟักแนวตั้ง แต่มีส่วนบนโค้งมนคล้ายตัวอีกษร ก.ไก่ หรือที่เรียกกันว่า "ซุ้มกอ" โดยฝีมือช่างในการหล่อเป็นฝีมือชั้นครู วิจิตและติดชัดเจนทุกรายละเอียดแทบทุกเหรียญ 

#ด้านหน้า
แกะบล๊อกเป็นรูปพระพุทธชินในซุ้มนาคประทับใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์ 

#ด้านหลัง
แกะบล๊อกเป็นรูปทิวทัศน์องค์พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ได้อย่างสมจริงและงดงาม ด้านล่างองค์พระบรมธาตุ แกะบล๊อกเป็นอักขระ อ่านว่า "ธะ ปะ มุ อิ ปะ ติ อุ มิ" 

#พุทธคุณ 
ดีเด่นมากทางด้างคงกระพันชาตรี มหาอุตต์ แคล้วคลาดปลอดภัย ตามตำหรับพุทธคมสายใต้

เรียบเรียง : @เติ้ล วังพิกุล

#ชีวประวัติ พระครูวิมลนวการ หรือหลวงพ่อเผ้ง ทิฏฺฐธมฺโม (นามสกุล กาฬกาญจน์)

#ชาติภูมิ
พระครูวิมลนวการ เป็นบุตรนายกลับ กาฬกาญจน์ กับ นางทองชุม (สกุลเดิม ณ นคร) เกิดเมื่อวันเสาร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ปีฉลู ตรงกับวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2444 ณ ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพี่น้องร่วมบิดามารดา 6 คน โดยท่านเป็นบุตรคนที่ 4

#การศึกษาและการบรรพชาอุปสมบท
ในเบื้องต้นได้ศึกษาหนังสือขอมไทยจากบิดา มีความรู้ความสามารถอ่านเขียนได้คล่องตามแบบโบราณ
จนกระทั่งอายุได้ 21 ปี ได้เข้าศึกษาเล่าเรียนต่อและขออุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดหน้า- พระบรมธาตุ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2464 มีพระปลัดหมุ่น อิสฺสโร (ต่อมาเป็นพระครูกาแก้ว และพระศรีธรรมราชมุนี ปริยัติธรรมวาที สังฆปาโมกข์ ตามลำดับ) เจ้าอาวาสวัดหน้าพระบรมธาตุในสมัยนั้น เป็นพระอุปัชฌาย์ มีพระพลับ อิสฺสโร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ เป็นสัทธิวิหาริกลำดับที่ 3 ของพระอุปัชฌาย์ และได้รับฉายาว่า “ทิฏฺฐธมฺโม” เมื่ออุปสมบทแล้วได้ศึกษาพระธรรมวินัยจนสอบได้นักธรรมชั้นโท

#การทำงาน
หลังจากศึกษาจนมีความรู้พอสมควรแล้ว ท่านได้บำเพ็ญประโยชน์แก่พระศาสนาเป็น อันมาก ได้ไปรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดปะ ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่ พ.ศ. 2480-2483 แล้วกลับมารักษาการแทนเจ้าอาวาสมุมป้อม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเวลา 1 ปี จากนั้นได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดบางจาก (วัดธาราวดี พ่อท่านจบในปัจจุบัน) และได้เลื่อนเป็นพระธรรมธร ฐานานุกรมในพระศรีธรรมราชมุนี ปริยัติธรรมวาที สังฆปาโมกข์ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2497
วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2498 ได้รับแต่งตั้งเป็นสาธารณูปการอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ทำหน้าที่ตรวจการวัดทั่วอำเภอเมืองเป็นประจำทุกปี
วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2501 ได้สมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร ในราชทินนาม “พระครูวิมลนวการ” และ ได้ย้ายกลับจากวัดบางจาก มาจำพรรษา ณ วัดหน้าพระบรมธาตุ จากนั้นในปีพ.ศ. 2505 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดหน้าพระบรมธาตุ ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2515
#บั้นปลายชีวิต
หลังปี พ.ศ. 2515 ได้เกิดอาพาธด้วยโรคมะเร็งหลอดเสียงอยู่หลายปี จนกระทั่งเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2520 ท่านได้มรณภาพอย่างสงบ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช สิริอายุได้ 78 ปี พรรษา 57

ข้อมูล : ประวัติวัดหน้าพระบรมธาตุและประวัติอดีตเจ้าอาวาส : http://kim2552.blogspot.com/2011/05/blog-post_21.html?m=1
ชื่อร้าน :
เติ้ลวังพิกุล
โทรศัพท์ :
-
ผู้เข้าชม :
609