หน้าหลัก ---> ร้านค้า -->ภาวนา --> เหรียญวัดจันทร์นิมิตร นิยม(พิมพ์เล็ก)2512
ชื่อพระ :
เหรียญวัดจันทร์นิมิตร นิยม(พิมพ์เล็ก)2512
ราคา :
รับนิมนต์แล้วครับ
รายละเอียด :
เหรียญที่ระลึกในการสร้างวิหารวัดจันทร์นิมิตร พิมพ์เล็ก สวย เดิมๆ สร้างน้อย หายาก 
พิธี เสาร์ 5 ปี 2512 ครับ
ชื่อร้าน :
ภาวนา
โทรศัพท์ :
0851655738
ผู้เข้าชม :
557