หน้าหลัก ---> ร้านค้า -->ดาม ซับตะเคียน --> รูปหล่อรุ่นไตรมาสเก้าเฮง ปี๒๕๕๑ หล่อโบราณพิมพ์รัดปะคต สร้าง ๕๐๐ องค์ วัดซับตะเคียน
ชื่อพระ :
รูปหล่อรุ่นไตรมาสเก้าเฮง ปี๒๕๕๑ หล่อโบราณพิมพ์รัดปะคต สร้าง ๕๐๐ องค์ วัดซับตะเคียน
ราคา :
5,000 บาท/ปิดแล้วครับ
รายละเอียด :
 
ชื่อร้าน :
ดาม ซับตะเคียน
โทรศัพท์ :
093-4898282
ผู้เข้าชม :
246