หน้าหลัก ---> ร้านค้า -->ดาม ซับตะเคียน --> เหรียญหลวงปู่ขุ้ย-ปู่ด้วงรุ่น๒ เสาร์ห้ารุ่น๒ วางศิลาฤกษ์ ปี๒๕๕๑ สร้างเนื้อทองฝาบาตรเนื้อเดียว ๑๐,๐๐๐ เหรียญ วัดซับตะเคียน
ชื่อพระ :
เหรียญหลวงปู่ขุ้ย-ปู่ด้วงรุ่น๒ เสาร์ห้ารุ่น๒ วางศิลาฤกษ์ ปี๒๕๕๑ สร้างเนื้อทองฝาบาตรเนื้อเดียว ๑๐,๐๐๐ เหรียญ วัดซับตะเคียน
ราคา :
พระโชว์ครับ
รายละเอียด :
 
ชื่อร้าน :
ดาม ซับตะเคียน
โทรศัพท์ :
093-4898282
ผู้เข้าชม :
793