หน้าหลัก ---> ร้านค้า -->ดาม ซับตะเคียน --> รูปหล่อรุ่นบารมีทวีทรัพย์ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ สร้างเนื้อทองเหลืองเนื้อเดียว ๓,๐๐๐ องค์ วัดซับตะเคียน เมตตาค้าขายดีนักแล
ชื่อพระ :
รูปหล่อรุ่นบารมีทวีทรัพย์ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ สร้างเนื้อทองเหลืองเนื้อเดียว ๓,๐๐๐ องค์ วัดซับตะเคียน เมตตาค้าขายดีนักแล
ราคา :
พระโชว์ครับ
รายละเอียด :
 
ชื่อร้าน :
ดาม ซับตะเคียน
โทรศัพท์ :
093-4898282
ผู้เข้าชม :
826