หน้าหลัก ---> ร้านค้า -->ดาม ซับตะเคียน --> เหรียญนั่งพานรุ่นแรก เนื้อเงิน สร้าง ๒๐๐ เหรียญ๒ ธันวาคม ๒๕๕๐ วัดกระจับพินิจ กทม.
ชื่อพระ :
เหรียญนั่งพานรุ่นแรก เนื้อเงิน สร้าง ๒๐๐ เหรียญ๒ ธันวาคม ๒๕๕๐ วัดกระจับพินิจ กทม.
ราคา :
พระโชว์ครับ
รายละเอียด :
 
ชื่อร้าน :
ดาม ซับตะเคียน
โทรศัพท์ :
093-4898282
ผู้เข้าชม :
827