หน้าหลัก ---> ร้านค้า -->เก่ง ตะพานหิน(หลวงพ่อเขียน วาจาสิทธ์) --> เสมาใหญ่หลวงพ่อเขียน(บล๊อกไม่แตก)
ชื่อพระ :
เสมาใหญ่หลวงพ่อเขียน(บล๊อกไม่แตก)
ราคา :
บูชาแล้ว
รายละเอียด :
หายากครับ 
ชื่อร้าน :
เก่ง ตะพานหิน(หลวงพ่อเขียน วาจาสิทธ์)
โทรศัพท์ :
ผู้เข้าชม :
697