หน้าหลัก ---> ร้านค้า -->อ๊อฟ เพชรบูรณ์ --> รูปหล่อหลวงปู่ดู่ปี32
ชื่อพระ :
รูปหล่อหลวงปู่ดู่ปี32
ราคา :
นิมนต์แล้วจ้า
รายละเอียด :
 รูปหล่อ รุ่นพิเศษ "เนื้อโลหะผสม"รูปหล่อลอยองค์หลวงปู่ดู่ วัดสะแก ปี 2532 เป็นรูปหล่อลอยองค์รุ่นสุดท้ายของหลวงปู่ดู่ จัดสร้างเป็นเนื้อโลหะ 2 ชนิด คือ เนื้อเงินและโลหะผสมเป็นรูปหล่อลอยองค์รุ่นสุดท้าย ก่อนที่หลวงปู่ดู่ท่านจะมรณะภาพ ซึ่งมีส่วนหนึ่งที่หลวงปู่ดู่ท่านได้อธิษฐานจิตไว้และอีกส่วนหนึ่งทางวัดสะแกได้นำไปให้หลวงปู่บุดดา ถาวโร อธิษฐานจิตให้ ซึ่งจำแนกได้ดังนี้ครับ พระที่ทันหลวงปู่ดู่อธิษฐานจิตไว้ให้เป็นรูปหล่อ"เนื้อเงิน"จำนวน 800 องค์ ได้ทำการตอกโค้ตไว้ที่"ใต้ฐาน"ขององค์พระ(ลักษณะของโค้ตเป็นรูปยันต์นะ มีทั้งแบบโค้ตนะจมและแบบโค้ตนะลอย และรูปหล่อเนื้อโลหะผสม จำนวน 5,000 องค์ ซึ่งตอกโค้ต(ยันต์นะ)ไว้ที่ชายสังฆาฏิด้านหลังครับ ส่วนรูปหล่อที่หลวงปู่บุดดา ถาวโร ได้อธิษฐานจิตไว้มีเฉพาะ"เนื้อเงิน" จำนวน 2,000 องค์ ซึ่งจะตอกโค้ต(ยันต์นะ)ไว้ที่ชายสังฆาฏิด้านหลังองค์พระ ซึ่งนับว่าเป็นรูปหล่อลอยองค์รุ่นสุดท้ายที่ทันหลวงปู่ดู่ ปลุกเสกครับ

ชื่อร้าน :
อ๊อฟ เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ :
0881464445
ผู้เข้าชม :
97