หน้าหลัก ---> ร้านค้า -->ครูพงษ์สลกบาตร555 --> หลวงพ่อโฉม วัดคูหาสวรรค์ ปี ๒๕o๖
ชื่อพระ :
หลวงพ่อโฉม วัดคูหาสวรรค์ ปี ๒๕o๖
ราคา :
สอบถามได้ครับ
รายละเอียด :
มาใหม่!เหรียญยอดนิยม พระครูวิสุทธิ์
วชิรโสภน หลวงพ่อโฉม ที่ระลึกสร้าง
ศาลา
วัดคูหาสวรรค์ ปี ๒๕o๖ หลวงพ่อโฉม 
ได้รับอุปสมบทโดย ท่านเจ้าคุณพระวิบูล
วชิรธรรม หลวงพ่อสว่างวัดท่าพุทรา 
(พระอุปัชฌาย์) และท่านเจ้าคุณพระวชิรสาร
โสภณ หลวงพ่อจุล วัดหงษ์ทอง(พระกรรมวา
จาจารย์)
 ศิษย์สร้าง พระอาจารย์ปลุกเสก
แน่นอน 
เป็นเหรียญสุดยอดประสบการณ์ 
หายากส์ที่คนในพื้นที่เสาะหา
และหวงแหนมาก
สภาพพอสวยครับ 

สอบถามได้ครับ
ชื่อร้าน :
ครูพงษ์สลกบาตร555
โทรศัพท์ :
081-9628630
ผู้เข้าชม :
110