หน้าหลัก ---> ร้านค้า -->ครูพงษ์สลกบาตร555 --> หล่อบูชาหลวงพ่อจุล
ชื่อพระ :
หล่อบูชาหลวงพ่อจุล
ราคา :
ครูพงษ์สลกบาตร555
รายละเอียด :
รูปหล่อบูชา ขนาด 5 นิ้ว ฐานสูง พระวชิรสารโสภณ
หลวงพ่อจุล วัดหงษ์ทอง ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี
อดีตเจ้าคณะอำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
สวยสมบูรณ์
      โชว์ครับ
ชื่อร้าน :
ครูพงษ์สลกบาตร555
โทรศัพท์ :
081-9628630
ผู้เข้าชม :
504