หน้าหลัก ---> ร้านค้า -->คนพันธ์มังกร --> รูปเหมือนปั๊มรุ่นแรก หลวงปู่คำบุ เนื้อเงินก้นทองคำ 1ใน12องค ์ สภาพสวย กล่องเดิมๆ หมายเลข10ครับผม
ชื่อพระ :
รูปเหมือนปั๊มรุ่นแรก หลวงปู่คำบุ เนื้อเงินก้นทองคำ 1ใน12องค ์ สภาพสวย กล่องเดิมๆ หมายเลข10ครับผม
ราคา :
โชว์อย่างเดียวครับ
รายละเอียด :
 รูปเหมือนปั๊มลอยองค์ รุ่น ๑ หลวงปู่คำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู วัตถุประสงค์หารายได้จัดตั้งกองทุนดูแลสุขภาพหลวงปู่ หลวงปู่คำบุเสกเดี่ยวเป็นปฐมฤกษ์ เมื่อรุ่งสางวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๑เวลา ๔.๐๙ น. ถึงเวลา ๕.๕๙ น. หลวงปู่ผอง เตชะธโร อายุ ๑๐๒ ปี เทพเจ้าสองฝั่งโขง วัดป่าโนนลำดวน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี เสกเดี่ยวให้เป็นวาระที่สอง หลวงปู่สาย วัดตะเคียนรามนามวิจิตร อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เสกเดี่ยวให้เป็นวาระที่สาม หลวงปู่คำบุ เมตตาเสกเดี่ยวให้อีกครั้งในงานพิธีเททองรูปหล่อขนาดบูชารุ่นไตรมาสมหามิ่งมงคล ของทางวัดกุดชมภูเป็นวาระที่สี่ ครูบาแบ่ง ฐามุตฺตโม วัดโตนด จังหวัดนครราชสีมา เสกเดี่ยวเป็นวาระที่ห้า หลวงพ่อเมียน กัลยาโณ วัดจะเนียงวนาราม อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เสกเดี่ยวเป็นวาระที่หก หลวงตาหยวน สายพระอาจารย์มั่น วัดโคกลำดวน จังหวัดบุรีรัมย์ เสกเดี่ยวเป็นวาระที่เจ็ด หลวงปู่พวน วรมังคโล วัดมงคลวราภรณ์(ช้างหมอบ) กิ่งอำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ เสกเดี่ยวเป็นวาระที่แปด หลวงปู่อ่อง วัดสิงห์หาญ สายสมเด็จลุนและพระอาจารย์กัมฐานแพง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เสกเดี่ยวเป็นวาระที่เก้า หลวงปู่ดี วัดบ้านสร้างแก้วใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เสกเดี่ยวเป็นวาระที่สิบ หลวงปู่สาย วัดนามวิจิตรตะเคียนราม พระสหายหลวงปู่สรวง เสกเดี่ยวเป็นวาระที่สิบหนึ่ง รายละเอียดจำนวนการจัดสร้าง รูปเหมือนปั๊มลอยองค์ ชุดกรรมการเนื้อทองคำอุดผงก้นจาร จำนวนสร้าง ๗ องค์ ชุดกรรมการเนื้อเงินก้นทองคำ ก้นจาร จำนวนสร้าง ๑๒ องค์ ชุดกรรมการเนื้อเงิน เนื้อนวะโลหะ และเนื้อทองระฆัง จำนวนสร้าง ๑๐๘ ชุด ตอกโค๊ดและเลขหมายเบอร์เดียวกัน เนื้อนวะโลหะ จำนวนสร้าง ๒๙๐ องค์ เนื้อทองระฆัง จำนวนสร้าง ๒,๐๐๐ องค์ รูปเหมือนปั๊มหลังเตารีด ชุดกรรมการเนื้อเงินหน้าทองคำ หลังจาร จำนวนสร้าง ๑๒ องค์ ชุดกรรมการเนื้อนวะโลหะหน้าเงิน หลังจาร จำนวนสร้าง ๑๒ องค์ เนื้อเงิน จำนวนสร้าง ๒๗ องค์ เนื้อนวะโลหะ จำนวนสร้าง ๑๓๖ องค์ เนื้อทองระฆัง จำนวนสร้าง ๕๕๙ องค์ ทั้งสองพิมพ์ทุกเนื้อตอกโค๊ดและหมายเลขกำกับ
ชื่อร้าน :
คนพันธ์มังกร
โทรศัพท์ :
ผู้เข้าชม :
1247