หน้าหลัก ---> ร้านค้า -->คนพันธ์มังกร --> พระขุนแผนผงพรายกุมาร ไตรมาศ อยู่ในชุดกรรมการ เนื้อเหลือง ว่า นดอกทอง ทาทอง สร้าง 599 องค์ ปี 51 รุ่นสุดท้าย พิมพ์เล็กตระก รุตทองคำ หมายเลข 395 หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ
ชื่อพระ :
พระขุนแผนผงพรายกุมาร ไตรมาศ อยู่ในชุดกรรมการ เนื้อเหลือง ว่า นดอกทอง ทาทอง สร้าง 599 องค์ ปี 51 รุ่นสุดท้าย พิมพ์เล็กตระก รุตทองคำ หมายเลข 395 หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ
ราคา :
โชว์ครับ
รายละเอียด :
 พระขุนแผนผงพรายกุมาร ไตรมาศ อยู่ในชุดกรรมการ เนื้อเหลือง ว่า นดอกทอง ทาทอง สร้าง 599 องค์ ปี 51 รุ่นสุดท้าย พิมพ์เล็กตระก รุตทองคำ หมายเลข 395 หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ
ชื่อร้าน :
คนพันธ์มังกร
โทรศัพท์ :
ผู้เข้าชม :
1476