หน้าหลัก ---> ร้านค้า -->คนพันธ์มังกร --> เหริยญเจริญพรบน โค๊ตเลข 9 กรรม การ เนื้อทองแดงผิวไฟ ( สภาพระ ดับเทพ ) สร้าง 1,999 เหรียญ ( สร้างน้อยกว่าเนื้ อนวะ ) หมาย เลข 3 หลัก 302 หลวงพ่อสา คร วัดหนองกรับ พร้อมกล่องเดิม
ชื่อพระ :
เหริยญเจริญพรบน โค๊ตเลข 9 กรรม การ เนื้อทองแดงผิวไฟ ( สภาพระ ดับเทพ ) สร้าง 1,999 เหรียญ ( สร้างน้อยกว่าเนื้ อนวะ ) หมาย เลข 3 หลัก 302 หลวงพ่อสา คร วัดหนองกรับ พร้อมกล่องเดิม
ราคา :
โชว์ครับ
รายละเอียด :
 เหริยญเจริญพรบน โค๊ตเลข 9 กรรม การ เนื้อทองแดงผิวไฟ ( สภาพระ ดับเทพ ) สร้าง 1,999 เหรียญ ( สร้างน้อยกว่าเนื้ อนวะ ) หมาย เลข 3 หลัก 302 หลวงพ่อสา คร วัดหนองกรับ พร้อมกล่องเดิม
ชื่อร้าน :
คนพันธ์มังกร
โทรศัพท์ :
ผู้เข้าชม :
1038