หน้าหลัก ---> กระดานประมูลพระเกจิ ---> เหรียญกนกข้างใหญ่ปี2519

+ ตอบกระทู้

Total 3 Record : 1 Page : 1

น้องโฟร์ เหรียญกนกข้างใหญ่ปี2519

ส่งข้อความ

 t.081-6047656
เหรียญกนกข้างใหญ่ปี2519
เหรียญกนกข้างใหญ่ปี2519

ราคาที่เสนอ : 1000 บาท
โดย  น้องโฟร์ วันที่ 2013-09-21 22:20:23 
 
1.  

ส่งข้อความ
0881656087
ราคาที่เสนอ : 1500 บาท
โดย  peck1925 วันที่ 2013-09-22 09:14:48 
 
2.  

ส่งข้อความ
ทรงชัย   กล่ำสิน
อบต.ลาดแค  อ.ชนแดน
เพชรบูรณ์  67150
ราคาที่เสนอ : 6000 บาท
โดย  nu วันที่ 2013-09-24 10:30:05 
 
3.  

ส่งข้อความ
 
คุณคือ ผู้ัชนะงานประมูลนี้
ราคาที่เสนอ : 8000 บาท
โดย  น้องโฟร์ วันที่ 2013-09-24 12:36:54 
 

Total 3 Record : 1 Page : 1