หน้าหลัก ---> กระดานประมูลพระเกจิ ---> สมเด็จโรยพลอยฉลอง94ปี

+ ตอบกระทู้

Total 2 Record : 1 Page : 1

น้องโฟร์ สมเด็จโรยพลอยฉลอง94ปี

ส่งข้อความ

 t.081-6047656
สมเด็จโรยพลอยฉลอง94ปี
สมเด็จโรยพลอยฉลอง94ปี

ราคาที่เสนอ : 1000 บาท
โดย  น้องโฟร์ วันที่ 2013-09-29 18:06:32 
 
1.  

ส่งข้อความ
ราคาที่เสนอ : 2000 บาท
โดย  น้องโฟร์ วันที่ 2013-11-20 12:42:33 
 
2.  

ส่งข้อความ
คุณคือ ผู้ัชนะงานประมูลนี้
ราคาที่เสนอ : 3000 บาท
โดย  น้องโฟร์ วันที่ 2013-11-20 12:42:45 
 

Total 2 Record : 1 Page : 1