หน้าหลัก ---> กระดาน ประวัติพระเกจิ ---> หลักการพิจารณารุ่นไตรมาส ๙ เฮง ครับ...

Total 2 Record : 1 Page : 1

ดาม ซับตะเคียน หลักการพิจารณารุ่นไตรมาส ๙ เฮง ครับ...

ส่งข้อความ
    รุ่นไตรมาสเก้าเฮงที่ทางวัดซับตะเคียนสร้างมีรุ่นเดียวคือ"รุ่นไตรมาสเก้าเฮงปี51"แยกเป็นสองเนื้อ,เนื้อละสองพิมพ์

1.รูปหล่อโบราณที่วัดหลวงปู่ขุ้ยเทหล่อนำฤกษ์ มีแบบรัดปะคตและไม่รัดประคต
 
2.รูปหล่อโรงงานรมดำ แบบรัดปะคตและไม่รัดประคต ครับ...

หลักการพิจารณารุ่นไตรมาส ๙ เฮง ครับ...
หลักการพิจารณารุ่นไตรมาส ๙ เฮง ครับ...
หลักการพิจารณารุ่นไตรมาส ๙ เฮง ครับ...
หลักการพิจารณารุ่นไตรมาส ๙ เฮง ครับ...
โดย  ดาม ซับตะเคียน วันที่ 2014-01-31 08:41:34 
 
1.  

ส่งข้อความ
 
โดย  ดาม ซับตะเคียน วันที่ 2014-01-31 08:42:22 
 
2.  

ส่งข้อความ
 
โดย  ดาม ซับตะเคียน วันที่ 2014-01-31 08:57:15 
 

Total 2 Record : 1 Page : 1