หน้าหลัก ---> กระดาน ประวัติพระเกจิ ---> พระคาถาไล่มารของหลวงปู่ขุ้ย ครับ

Total 0 Record : 1 Page : 1

ดาม ซับตะเคียน พระคาถาไล่มารของหลวงปู่ขุ้ย ครับ

ส่งข้อความ
 ปัตวา นะ ระ ศรี ศรี มัง ฮ้า
ปัตวา ศรี ศรี มัง อุ้ย
รัน รัน ปัทเว ทะเย ฮื้อ...
ออกไปพวกมาร/มาอยู่เฮ็ดหยั่งกับของๆเขา เชิญออกไป ออกไปให้หมด/ออกไปหมดแล้ว 
( 3จบ ) เป็นพระคาถาเชิญมาร (ไล่มาร)
หลวงปู่ขุ้ย ฐิตธมโม ใช้ในการพิธีพุทธาภิเษกทุกครั้ง หลวงปู่ขุ้ย จะปั้นข้าวเหนียวขนาดพอดคำ3คำขว้างหรือโยนทิ้งไปพร้อมกับพระคาถาเชิญมารในแต่ละจบ(หรือใช้ใบพลูแทน) เชิญมารออกในสถานที่ๆนั้นๆหรือวัตถุมงคลที่มาเข้าร่วมพิธีทุกครั้งเพื่อเป็นศิริมงคล หรือในกรณีที่บูชามาแล้วนำไปให้หลวงปู่ขุ้ย สิทธิ์ ให้อีกครั้งหนึ่ง เป็นพระคาถาเชิญมาร และใช้ในการก่อนพิธีพุทธาพิเษกวัตถุมงคลทุกครั้ง

พระคาถาไล่มารของหลวงปู่ขุ้ย ครับ
พระคาถาไล่มารของหลวงปู่ขุ้ย ครับ


โดย  ดาม ซับตะเคียน วันที่ 2014-02-24 13:55:58 
 

Total 0 Record : 1 Page : 1