หน้าหลัก ---> กระดาน ประวัติพระเกจิ ---> พระอรหันต์ 108 5-5-5-55

Total 0 Record : 1 Page : 1

ดาม ซับตะเคียน พระอรหันต์ 108 5-5-5-55

ส่งข้อความ
ผงจินดามณีผสมผงวัตถุมงคลเก่า ด้านหน้าหลวงปู่ขุ้ยนั่งเต็มองค์ฐานสิงห์ท่ากวักลาภ (เอกลักษณ์) ยันต์ครู ซ้าย - ขวา ชื่อหลวงปู่ขุ้ย ใต้ฐานสิงห์ หลังรูปเจดีย์ งานฉลองพระธาตุเจดีย์ พระอรหันต์108 5-5-5-55 ใต้ฐานเจดีย์มีตัวหนังสือ วัดซับตะเคียน พิมพ์พระทยอยส่งมาตั้งแต่ปี2553 ครั้งละ10000-20000 องค์ต่อครั้งจนครบจำนวน 84000 องค์ (พระทั้งหมดทันหลวงปู่ขุ้ยปลุกเสก) พุทธาพิเษกในวันครบรอบวันเกิดหลวงปู่(20 มค. 2554) จุดประสงค์เพื่องานฉลองเจดีย์พระธาตุอรหันต์ 108 ตามเจตนารมณ์ของ หลวงปู่ขุ้ย ฐิตธัมโม วัดซับตะเคียน (วันเสาร์ ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2555) ขึ้น 15 ค่ำสร้างจำนวน 84,000 องค์ เท่าพระธรรมขันธ์ๆพระธรรมขันธ์หมายถึง ความจริงอันเปรียบได้กับใบไม้หนึ่งกำมือที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบประกอบด้วย-พระธรรมวินัย 21,000 พระธรรมขันธ์-พระสูตร 21,000 พระธรรมขันธ์-พระอภิธรรม 42,000 พระธรรมขันธ์กล่าวโดยย่อคือ พระธรรมวินัย คือ ศีล พระสูตร คือ สมาธิ พระอภิธรรม คือ ปัญญา และย่นย่อลงเหลือเพียงหนึ่งเดียว คือ สติ เหล่านี้เรียกกว่า พระธรรมวินัย ในพระศาสนานี้ อันเป็นคำสอนของพระพุทธองค์ที่ได้ทรงเทศนาตลอด 45 ปีซึ่งได้มีการบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกจำนวนทั้งสิ้น 45 เล่ม

พระอรหันต์ 108 5-5-5-55
พระอรหันต์ 108 5-5-5-55
พระอรหันต์ 108 5-5-5-55

โดย  ดาม ซับตะเคียน วันที่ 2014-02-27 01:42:43 
 

Total 0 Record : 1 Page : 1