หน้าหลัก ---> กระดาน ประวัติพระเกจิ ---> เหรียญเสมา-เหรียญรูปไข่รุ่นแรก หลวงพ่ออ้วน วัดสว่างเนตร (ดงขุย) ปี ๒๔๙๕

Total 0 Record : 1 Page : 1

จิมมี่ ลานโพธิ์ เหรียญเสมา-เหรียญรูปไข่รุ่นแรก หลวงพ่ออ้วน วัดสว่างเนตร (ดงขุย) ปี ๒๔๙๕

ส่งข้อความพระครูวิชานพัชรกิจ (หลวงพ่ออ้วน) ท่านเป็นพระเกจิคณาจารย์ที่มีศีลาจาวัตรงดงามที่เปี่ยมไปด้วยเมตตา เป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาของชาวอำเภอดงขุยเป็นอย่างมาก  และท่านยังเป็นสหธรรมิกกับหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดนอีกด้วย เข้าใจว่าเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อทบ ที่ออกในนามวัดทรงธรรม ปี ๒๔๘๓ หลวงพ่ออ้วนท่านน่าจะเป็นหนึ่งในพระเกจิคณาจารย์ที่เข้าร่วมในพิธีปลุกเสกด้วยครับ เพราะวัดสว่างเนตรกับวัดทรงธรรมห่างกันไม่เท่าไหร่ และหลวงพ่ออ้วนยังเป็นสหธรรมิกกับหลวงพ่อทบด้วย แต่หลวงพ่ออ้วนท่านมิได้ถูกกล่าวถึง ผู้คนทั่วไปเลยไม่ค่อยรู้จัก และอีกอย่างหนึ่งคือ วัตถุมงคลของท่านก็สร้างน้อยมากๆ ส่วนมากผู้คนทั่วไปจะรู้จักกันแต่หลวงพ่อเดิม และหลวงพ่อเขียนเป็นเสียส่วนใหญ่ เหรียญเสมา-เหรียญรูปไข่รุ่นแรก หลวงพ่ออ้วน วัดสว่างเนตร (ดงขุย) ปี ๒๔๙๕
เหรียญเสมา-เหรียญรูปไข่รุ่นแรก หลวงพ่ออ้วน วัดสว่างเนตร (ดงขุย) ปี ๒๔๙๕
เหรียญเสมา-เหรียญรูปไข่รุ่นแรก หลวงพ่ออ้วน วัดสว่างเนตร (ดงขุย) ปี ๒๔๙๕
เหรียญเสมา-เหรียญรูปไข่รุ่นแรก หลวงพ่ออ้วน วัดสว่างเนตร (ดงขุย) ปี ๒๔๙๕
โดย  จิมมี่ ลานโพธิ์ วันที่ 2014-03-10 01:07:52 
 

Total 0 Record : 1 Page : 1