หน้าหลัก ---> กระดาน ประวัติพระเกจิ ---> ข้อผิดพลาดของข้อมูลหนังสือเล่มสีเหลืองหน้าที่ 84 เหรียญแคล้วคลาดปี41

Total 6 Record : 1 Page : 1

เน็ด นาป่า ข้อผิดพลาดของข้อมูลหนังสือเล่มสีเหลืองหน้าที่ 84 เหรียญแคล้วคลาดปี41

ส่งข้อความ
 สนอข้อผิดพลาดของหนังสือเล่มสีเหลืองหน้าที่84 "เหรียญแคล้วคลาด"ทั้งหมดพี่น้องท่านใครมีหนังสือเล่มสีเหลืองแก้ไขได้เลยครับหรือจะจดไว้ในสมุดเพื่อเก็บไว้เป็นตำราที่ถูกต้องได้เลยครับ

บล็อค1 ปี2541 (วาระแรก)

เหรียญเสมารุ่นแคล้วคลาดรุ่นแรกหลวงปู่ขุ้ยนั่งเต็มองค์ อุ ปา เค หลังยันต์พระเจ้า5 พระองค์ นะ โม พุท ธา ยะ หลวงตาแอ ขออนุญาตสร้างเพื่อแจกงานผ้าป่าสามัคคี ออกวัดปางยาง มีสร้างดังนี้
-เนื้ออัลปาก้า 2000 เหรียญ
-ทองแดงเนื้อ 3,000 เหรียญ

บล็อค1 ปี25xx (รอวาระประวัติการสร้าง)
เหรียญเสมารุ่นแคล้วคลาดหลวงปู่ขุ้ยนั่งเติมองค์ อุ ปา เค หลังยันต์พระเจ้า5 พระองค์ นะ โม พุท ธา ยะ ...
-เนื้ออัลปาก้า xxxx เหรียญ
-เนื้อทองแดง xxxx เหรียญ
หมายเหตุ:-บล็อค1ปี2541 บล็อคแม่พิมพ์เกิดชำรุดเสียหายลงจึงได้ทำการแกะบล็อคแม่พิมพ์ขึ้นมาใหม่เรียกว่า"บล็อค2 ปี2554"

บล็อค2 ปี2554 (วาระxxxx)

 เหรียญเสมาแคล้วคลาดหลวงปู่ขุ้ย ฐิตธัมโม หลวงตาแอ ขออนุญาตจัดสร้างออกวัดโป่งสะทอนเพื่อแจกงานผ้าป่าสามัคคีสร้างซุ้มประตูและกำแพงวัดโป่งสะทอน มีการสร้าง
-เนื้อทองฝาบาตร จำนวน 5000 เหรียญ
-สร้างเนื้อxxxx จำนวนxxxx เหรียญ

บล็อค2 ปี25xx (วาระxxxx)
-เนื้อทองแดง จำนวนxxxx เหรียญ

 


ข้อผิดพลาดของข้อมูลหนังสือเล่มสีเหลืองหน้าที่ 84 เหรียญแคล้วคลาดปี41โดย  เน็ด นาป่า  วันที่ 2014-11-09 01:07:50 
 
1.  

ส่งข้อความ
 
โดย  เน็ด นาป่า  วันที่ 2014-11-09 01:09:53 
 
2.  

ส่งข้อความ
 
โดย  เน็ด นาป่า  วันที่ 2014-11-09 01:10:45 
 
3.  

ส่งข้อความ
 
โดย  เน็ด นาป่า  วันที่ 2014-11-09 01:11:07 
 
4.  

ส่งข้อความ
 
โดย  เน็ด นาป่า  วันที่ 2017-01-25 13:23:11 
 
5.  

ส่งข้อความ
 
โดย  wabmaster วันที่ 2017-07-27 18:54:31 
 
6.  

ส่งข้อความ
 
โดย  เน็ด นาป่า  วันที่ 2017-07-27 19:24:39 
 

Total 6 Record : 1 Page : 1