หน้าหลัก ---> กระดาน ประวัติพระเกจิ ---> ชูชกงาแกะปี2550

Total 1 Record : 1 Page : 1

ดาม ซับตะเคียน ชูชกงาแกะปี2550

ส่งข้อความ
(โชว์)ชูชกงาแกะ แกะรูปทรงสวยงาม ใต้ฐานจารอักขระยันต์ด้วยปากกาไฟฟ้า 'มะอะอุ มาอุมา' พิธีปี2550 
สร้างจำนวน 9 ตน เพื่อวิทยาทานครับ...

ชูชกงาแกะปี2550
ชูชกงาแกะปี2550
ชูชกงาแกะปี2550
ชูชกงาแกะปี2550
โดย  ดาม ซับตะเคียน วันที่ 2014-12-08 08:37:40 
 
1.  

ส่งข้อความ
 ชูชกงาแกะ ปี2550
จารมือใต้ฐาน สร้าง 9ตน

โดย  ดาม ซับตะเคียน วันที่ 2017-12-27 09:07:57 
 

Total 1 Record : 1 Page : 1