หน้าหลัก ---> กระดาน ประวัติพระเกจิ ---> ขุนแผนมหาเวทย์ ปี50

Total 3 Record : 1 Page : 1

ดาม ซับตะเคียน ขุนแผนมหาเวทย์ ปี50

ส่งข้อความ
ขุนแผนมหาเวทย์ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๐(ไตรมาส ๕๐)
ศิษยานุศิษย์สร้างถวาย วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาธรรมสังเวชวัดซับตะเคียน และต่อเติมอาคารเรียน โรงเรียนท่าแดง อ.หนองำผ่ จ.เพชรบูรณ์
รายการจัดสร้างดังนี้
๑.เนื้อผงพุทธคุณ ลายธงชาติ ฝังจีวร ๓๙๙ องค์
๒.เนื้อผงพุทธคุณ ลายธงชาติ ๑,๙๙๙ องค์
๓.เนื้อผงผสมชานหมากฝังจีวร ๓๙๙ องค์
๔.เนื้อผงผสมชานหมาก ๑,๙๙๙ องค์
๕.เนื้อไม้ตะเคียนฝังจีวร ๓๙๙ องค์
๖.เนื้อไม้ตะเคียน ๑,๙๙๙ องค์
๗.ผงพุทธคุณหน้าลายธงชาติ หลังชานหมาก ฝังตะกรุดลูกปืนและจีวร (กรรมการ) ๙๙ องค์

ขุนแผนมหาเวทย์ ปี50
ขุนแผนมหาเวทย์ ปี50
ขุนแผนมหาเวทย์ ปี50

โดย  ดาม ซับตะเคียน วันที่ 2015-01-10 12:55:44 
 
1.  

ส่งข้อความ
 
โดย  ดาม ซับตะเคียน วันที่ 2015-01-10 12:57:06 
 
2.  

ส่งข้อความ
 
โดย  ดาม ซับตะเคียน วันที่ 2015-01-10 12:58:22 
 
3.  

ส่งข้อความ
 
โดย  ดาม ซับตะเคียน วันที่ 2015-01-10 12:59:05 
 

Total 3 Record : 1 Page : 1