หน้าหลัก ---> กระดาน ประวัติพระเกจิ ---> ตะกรุดพระเจ้ากู้แผ่นดิน ปี๕๓

Total 4 Record : 1 Page : 1

ดาม ซับตะเคียน ตะกรุดพระเจ้ากู้แผ่นดิน ปี๕๓

ส่งข้อความ
ตะกรุดพระเจ้ากู้แผ่นดิน ปี๕๓พิธีรุ่นครบรอบวันเกิด ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ วัดซับตะเคียนไส้อั่วทองแดงจารมือ พันเชือกลายมาตรฐานสีดำตอกโค๊ด "ข.." ที่หัวตะกรุดสร้างมี ๓ ขนาด ๑.๕" ,๒.๕" และ ๕" ขนาดละ ๑๙๙ ดอก
(ดอกนี้ขนาด ๑.๕" เพื่อวิทยาทานครับ)

ตะกรุดพระเจ้ากู้แผ่นดิน ปี๕๓
ตะกรุดพระเจ้ากู้แผ่นดิน ปี๕๓
ตะกรุดพระเจ้ากู้แผ่นดิน ปี๕๓
ตะกรุดพระเจ้ากู้แผ่นดิน ปี๕๓
โดย  ดาม ซับตะเคียน วันที่ 2015-02-28 17:30:12 
 
1.  

ส่งข้อความ
 ตะกรุดพระเจ้ากู้แผ่นดิน ปี๒๕๕๓
หลวงปู่ขุ้ย ฐิตธัมโม วัดซับตะเคียน ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
 
ตะกรุดจารมือสามกษัตริย์(แผ่นทองเหลือง/ทองแดง/ตะกั่ว/มีไส้อั่วทองแดง)
ปลุกเสกหลายวาระ เช่น 
-รุ่นเสาร์๕ ฉัตรมงคล ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
-ต้นเดือนมกราคม ปี๒๕๕๓
-รุ่นฉลองวันเกิดหลวงปู่ขุ้ย ฐิตธัมโม ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓
 
สร้างด้วยกัน ๓ ขนาด
-ขนาด ๑.๕ นิ้ว สร้าง ๑๙๙ ดอก
-ขนาด ๒.๕ นิ้ว สร้าง ๑๙๙ ดอก
-ขนาด ๕ นิ้ว สร้าง ๑๙๙ ดอก
 
*พิเศษขนาด ๑ นิ้วสร้างไม่เกิน ๑๐ ดอก
 
ตอกโค้ด "ข.." กำกับทุกดอก
 
ตะกรุดดอกนี้ขนาด ๑.๕ นิ้วครับ

โดย  ดาม ซับตะเคียน วันที่ 2017-09-04 15:36:35 
 
2.  

ส่งข้อความ
 
โดย  ดาม ซับตะเคียน วันที่ 2017-12-26 23:04:35 
 
3.  

ส่งข้อความ
 ตะกรุดพระเจ้ากู้แผ่นดิน ปี๒๕๕๓
ตะกรุดจารมือ ๓ กษัตริย์ รุ่นนี้แตกต่างจากตะกรุดรุ่นอื่นๆ ตรงที่มีไส้อั่วหลอดทองแดง 
     นำเข้าร่วมวาระพิธีหลายครั้ง
ครั้งแรก เข้าร่วมพิธี เสาร์ห้า ฉัตรมงคล (วันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒)
ครั้งที่สอง ต้นเดือนมกราคม ปี๒๕๕๓
ครั้งที่สาม ครบรอบวันเกิด ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓
     สร้างด้วยกัน ๓ ขนาด
-ขนาด ๑.๕ นิ้ว สร้าง ๑๙๙ ดอก
-ขนาด ๒.๕ นิ้ว สร้าง ๑๙๙ ดอก
-ขนาด ๕ นิ้ว สร้าง ๑๙๙ ดอก
*ขนาด ๑ นิ้ว สร้างเป็นตัวอย่าง แจกกรรมการ สร้าง ๑๐ ดอก
ตอกโค้ด 'ข..'กำกับทุกดอก 
    แบบนี้ขนาด ๑.๕ นิ้วครับ

โดย  ดาม ซับตะเคียน วันที่ 2017-12-27 10:13:34 
 
4.  

ส่งข้อความ
 ตะกรุดพระเจ้ากู้แผ่นดิน ปี๒๕๕๓
ตะกรุดจารมือ ๓ กษัตริย์ ไส้อั่วทองแดง
เข้าร่วมพิธีหลายวาระก่อนนำให้ออกบูชา
     เข้าร่วมวาระพิธีรุ่นเสาร์๕ ฉัตรมงคล (วันเสาร ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒)
     ต้นเดือนมกราคม ปี๒๕๕๓
     เข้าร่วมรุ่นฉลองวันเกิด ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓
จัดสร้างด้วยกัน ๓ ขนาด
-ขนาด ๑.๕ นิ้ว สร้าง ๑๙๙ ดอก
-ขนาด ๒.๕ นิ้ว สร้าง ๑๙๙ ดอก
-ขนาด ๕ นิ้ว สร้าง ๑๙๙ ดอก
*ขนาดพิเศษ ๑ นิ้ว สร้างเป็นตัวอย่าง แจกกรรมการ ๑๐ ดอก
     ตอกโค้ด 'ข..'กำกับทุกดอก
หายาก สร้างยาก สร้างน้อย สร้างแค่รุ่นเดียว

โดย  ดาม ซับตะเคียน วันที่ 2017-12-27 18:20:26 
 

Total 4 Record : 1 Page : 1