หน้าหลัก ---> กระดาน ประวัติพระเกจิ ---> พระผงชุดเบญจภาคี "รุ่นมรดก ๒๕๕๒"

Total 7 Record : 1 Page : 1

ดาม ซับตะเคียน พระผงชุดเบญจภาคี "รุ่นมรดก ๒๕๕๒"

ส่งข้อความ
พระผงชุดเบญจภาคี "รุ่นมรดก ๒๕๕๒" หลวงปู่ขุ้ย ฐิตธัมโมสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายกหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ (ประทานมวลสาร ในการจัดสร้าง) หลวงปู่ขุ้ย ฐิตธัมโม ประทานมวลสาร ผงผสมชานหมาก ว่าน ดอกไม้ ข้าวก้นบาตร ผงธูป เทียน
พระผงชุดเบญจภาคี
พระผงชุดเบญจภาคี
พระผงชุดเบญจภาคี

โดย  ดาม ซับตะเคียน วันที่ 2015-03-13 14:28:46 
 
1.  

ส่งข้อความ
 วัตถุมงคลหลวงปู่ขุ้ย ฐิตธัมโม วัดซับตะเคียน จ.เพชรบูรณ์
"รุ่นมรดก ปี๒๕๕๒" ชุดเบญจภาคี (ขุมทรัพย์เทพเจ้าแห่งขุมเขาซับตะเคียน)


ยิ่งใหญ่แห่งปี
(สร้างพระบรรจุกรุ)
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลสังฆปริณายก
หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ (พระเทพวิทยาคม)
ประทานมวลสาร
เพื่อสร้างวัตถุมงคล
(เนื้อผงผสมชานหมาก ว่าน ดอกไม้ ข้าวก้นบาตร ผงธูป เทียน)

มงคลแห่งชีวิต
ร่วมกันสร้างพระองค์ละ ๑ บาท
เพื่อบรรจุกรุไว้ทะนุบำรุงพุทธศาสนา
หลวงปู่ขุ้ย ฐิตธัมโม
วัดซับตะเคียน
ขุมทรัพย์เทพเจ้าแห่งขุมเขาซับตะเคียน

วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง
เมื่อเปิดกรุ มอบวัตถุมงคลฟรี
ให้วัด เพื่อหารายได้สร้างเสนาอาสนะ
โรงพยาบาล โรงเรียน โรงพัก
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สภ.หนองไผ่
จัดสร้างโดย คณะกรรมการโรงพัก (กต.ตร.สภ.หนองไผ่)


ที่ ท.๔๗๔/๒๕๕๒
สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
วัดบวรนิเวศ กรุงทพมหานคร

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒

เรื่อง     ประทานมวลสารต่างๆ

เจริญพร     พันตำรวจเอก นพดฬ กล่อมเกลี้ยง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองไผ่
อ้างถึง     หนังสือที่ พช ๐๖๒๙(อก.)๓๒๙๕ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๒

           ตามหนังสือที่อ้างถึงกราบทูลสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ขอประทานมวลสารในการจัดสร้างวัตถุมงคล หลวงปู่ขุ้ย ฐิตธัมโม "รุ่น มรดก ๒๕๕๒" (ขุมทรัพย์เทพเจ้าแห่งขุมเขาซับตะเคียน) เจ้าอาวาสวัดซับตะเคียน ตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นสิริมงคล เป็นขวัญกำลังใจแก่ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ต่อไป รายละเอียดแจ้งแล้วนั้น
          ได้นำความขึ้นกราบทูลทรงทราบฝ่าพระบาทแล้ว ทรงอนุโมทนาและประทานมวลสารในการจัดสร้างวัตถุมงคล หลวงปู่ขุ้ย ฐิตธัมโม "รุ่น มรดก ๒๕๕๒" (ขุมทรัพย์เทพเจ้าแห่งขุนเขาซับตะเคียน) ดังกล่าว

          จึงเจริญพรมาเพื่อโปรดทราบ


ขออำนวยพร

(พระเทพสารเวที)
ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
โทร ๐-๒๒๘๑-๒๘๓๑-๓
โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๐๓๔๓


 

โดย  ดาม ซับตะเคียน วันที่ 2018-03-03 23:52:10 
 
2.  

ส่งข้อความ
 พิมพ์สมเด็จฯ "รุ่นมรดก ปี๒๕๕๒"
โดย  ดาม ซับตะเคียน วันที่ 2018-03-04 09:33:40 
 
3.  

ส่งข้อความ
 พิมพ์ซุ้มกอ "รุ่นมรดก ปี๒๕๕๒"
โดย  ดาม ซับตะเคียน วันที่ 2018-03-04 09:46:01 
 
4.  

ส่งข้อความ
 พิมพ์พระรอด "รุ่นมรดก ปี๒๕๕๒"
โดย  ดาม ซับตะเคียน วันที่ 2018-03-04 09:51:07 
 
5.  

ส่งข้อความ
 พิมพ์นางพญา "รุ่นมรดก ปี๒๕๕๒"
โดย  ดาม ซับตะเคียน วันที่ 2018-03-04 09:59:12 
 
6.  

ส่งข้อความ
 พิมพ์ผงสุพรรณ "รุ่นมรดก ปี๒๕๕๒"
โดย  ดาม ซับตะเคียน วันที่ 2018-03-04 10:12:59 
 
7.  

ส่งข้อความ
 สมเด็จพิมพ์คะแนน"รุ่นมรดก ปี๒๕๕๒"
โดย  ดาม ซับตะเคียน วันที่ 2018-03-04 10:17:03 
 

Total 7 Record : 1 Page : 1