หน้าหลัก ---> กระดาน ประวัติพระเกจิ ---> ตะกรุด นะใจอ่อน สร้างปี2549-2550

Total 4 Record : 1 Page : 1

ดาม ซับตะเคียน ตะกรุด นะใจอ่อน สร้างปี2549-2550

ส่งข้อความ
ตะกรุด นะใจอ่อน ต่างวาระพิธีกันมีลักษณะแตกต่างกันไป มีอยู่ ๓ แบบ ๓ วาระ (ปี ๔๙-๕๐) สร้างครั้งละประมาณ ๙๙ ดอก ทุกดอก จารยันต์นอก นะใจอ่อน กำกับด้วย เผื่อเพื่อนท่านใดมีลองเปรียบเทียบดูนะครับ
ตะกรุด นะใจอ่อน สร้างปี2549-2550
ตะกรุด นะใจอ่อน สร้างปี2549-2550
ตะกรุด นะใจอ่อน สร้างปี2549-2550

โดย  ดาม ซับตะเคียน วันที่ 2015-04-21 15:53:43 
 
1.  

ส่งข้อความ
 
โดย  ดาม ซับตะเคียน วันที่ 2015-04-21 15:55:05 
 
2.  

ส่งข้อความ
 
โดย  ดาม ซับตะเคียน วันที่ 2015-04-21 15:56:24 
 
3.  

ส่งข้อความ
 
โดย  ดาม ซับตะเคียน วันที่ 2015-04-21 15:58:54 
 
4.  

ส่งข้อความ
 รวมตะกรุด”นะใจอ่อน”ตั้งแต่ ปี2549-2550 สร้างต่างกรรมต่างวาระกันครับ…
โดย  เน็ด นาป่า  วันที่ 2016-03-14 16:09:20 
 

Total 4 Record : 1 Page : 1