หน้าหลัก ---> กระดาน ประวัติพระเกจิ ---> พระผงรุ่นมรดกปี52

Total 1 Record : 1 Page : 1

ดาม ซับตะเคียน พระผงรุ่นมรดกปี52

ส่งข้อความ
ร่วมแจมให้วิทยาทานกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ รุ่นมรดกปี๕๒ มวลสารพิธีดีอีกรุ่น ศิษย์สร้างถวายมีด้วยกัน ๕ พิมพ์ เป็นพระชุดเบญจภาคี ขอบคุณท่านเจ้าของพระเฮียหยวน มากๆครับ
พระผงรุ่นมรดกปี52
พระผงรุ่นมรดกปี52
พระผงรุ่นมรดกปี52

โดย  ดาม ซับตะเคียน วันที่ 2015-06-28 13:01:15 
 
1.  

ส่งข้อความ
 วัตถุมงคลหลวงปู่ขุ้ย ฐิตธัมโม
รุ่นมรดก ปี๒๕๕๒ (ขุมทรัพย์เทพเจ้าแห่งขุนเขาซับตะเคียน)

ยิ่งใหญ่แห่งปี
(สร้างพระบรรจุกรุ)
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ (พระเทพวิทยาคม)
ประทานมวลสาร
เพื่อสร้างวัตถุมงคล
(เนื้อผงผสมชานหมาก ว่าน ดอกไม้ ข้าวก้นบาตร ผงธูป เทียน)
หลวงปู่ขุ้ย ฐิตธัมโม 
รุ่นมรดก ๒๕๕๒
ชุดเบญจภาคี

มงคลแห่งชีวิต
ร่วมกันสร้างพระองค์ละ ๑ บาท
เพื่อบรรจุกรุไว้ทะนุบำรุงพุทธศาสนา
หลวงปู่ขุ้ย ฐิตธัมโม 
วัดซับตะเคียน
ขุมทรัพย์เทพเจ้าแห่งขุมเขาซับตะเคียน
วัตถุประสงค์เพื่อบรรจุกรุ
เมื่อเปิดกรุมอบวัตถุมงคลฟรี
ให้วัด เพื่อหารายได้สร้างเสนาอาสนะ 
โรงพยาบาล โรงเรียน โรงพัก
สอบถามรายละเอียดได้ที่ สภ.หนองไผ่
จัดสร้างโดย คณะกรรมการโรงพัก (กต.ตร.สภ.หนองไผ่)

(สุดท้าย)
เป็นหนังสือตอบกลับ เรื่องประทานมวลสารต่างๆ
ตามที่ พันตำรวจเอก นพดฬ กล่อมเกลี้ยง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองไผ่
ตามหนังสือที่อ้างถึงกราบทูลสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ขอประทานมวลสารให้การจัดสร้างวัตถุมงคล หลวงปู่ขุ้ย ฐิตธัมโม "รุ่น มรดก ๒๕๕๒" (ขุมทรัพย์แห่งขุมเขาซับตะเคียน) เจ้าอาวาสวัดซับตะเคียน ตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นสิริมงคล เป็นขวัญกำลังใจแก่ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ต่อไป รายละเอียดแจ้งแล้วนั้น
      ได้นำความขึ้นกราบทูลทรงทราบฝ่าพระบาทแล้ว  ทรงอนุโมทนาและประทานมวลสารในการจัดสร้างวัตถุมงคล หลวงปู่ขุ้ย ฐิตธัมโม "รุ่นมรดก ๒๕๕๒" (ขุมทรัพย์เทพเจ้าแห่งขุมเขาซับตะเคียน) ดังกล่าว
     
     จึงเจริญพรมาเพื่อโปรดทราบ

                                                         ขออำนวยพร

                                                          
                                                      (พระเทพสารเวที)
                                ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
                                                  


โทร ๐-๒๒๘๑-๒๘๓๑-๓
โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๐๓๔๓

Cr.ที่มาอ้างถึง
หนังสือที่ พช.๐๖๒๙(อก.)๓๒๙๕ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๒
ที่ ท.๔๗๔
สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
วัดบวรนิเวศ กรุงเทพมหานคร

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒
 

โดย  ดาม ซับตะเคียน วันที่ 2018-03-03 18:18:16 
 

Total 1 Record : 1 Page : 1