หน้าหลัก ---> กระดาน ประวัติพระเกจิ ---> "แก้ไขข้อผิดพลาดหนังสือเล่มเหลือง" หน้า83

Total 0 Record : 1 Page : 1

เน็ด นาป่า "แก้ไขข้อผิดพลาดหนังสือเล่มเหลือง" หน้า83

ส่งข้อความ
"แก้ไขข้อผิดพลาดหนังสือเล่มเหลือง" หน้า83
พระปัจเจกพระพุทธเจ้า1ใน 6 พิมพ์ อยู่ในรุ่น "ดับธาตุ"ปี49 ออกที่วัดเนินพัฒนา สร้างจำนวน 100 องค์ พระปัจเจกพุทธเจ้า นี้ พระพุทธคุณทางโชคลาภ ที่๑ รุ่นนี้ไตรมาสปี ๔๙ หลวงปู่ขุ้ย ปลุกเสกเดี่ยว พระปัจเจก ดูที่ยอดอุณาโลม จะแตกออกเป็นปีกล้วย เป็น ๒ แฉก ยันต์ที่ด้านหลัง เป็นยันต์ อิธะเจ เป็นทางเมตตา โชคลาภ อันดับ๑ แน่นอนครับ พระปัจเจกพุทธเจ้า จะลงมาตรัสรู้พร้อมกันหลาย องค์ ในช่วงระยะเวลาที่ว่างเว้นจากพระพุทธเจ้า บุคคลใดที่บูชาพระปัจเจกพุทธเจ้าจะมีโชคมาก มีลาภมาก จะมั่งคังมั่งมี แน่นอน 
Cr.ข้อมูลจากท่านอาจารย์เหล็กดำ และแอดมินกลุ่ม

โดย  เน็ด นาป่า  วันที่ 2015-07-26 10:53:07 
 

Total 0 Record : 1 Page : 1