หน้าหลัก ---> กระดาน ประวัติพระเกจิ ---> ภาพพิธีใหว้ครูใหญ่(หลวงพ่อปาน วัดคลองด่าน)

Total 2 Record : 1 Page : 1

ไก่ เพชรบูรณ์ ภาพพิธีใหว้ครูใหญ่(หลวงพ่อปาน วัดคลองด่าน)

ส่งข้อความ
 ภาพพิธีใหว้ ครูใหญ่(หลวงพ่อปาน วัดคลองด่าน) เมื่อปี ๒๕๐๖ หลวงพ่อสุธี ท่านเป็นศิษย์สายหลวงพ่อปาน วัดคลองด่าน  ในพิธีไหว้ครูใหญ่ของท่าน  จะมีการเคี่ยวน้ำมันมนต์, อาบน้ำมนต์  เป็นภาพที่หาดูได้ยากครับ  (ขอกราบขอบพระคุณ พระอธิการประวิทย์ เจ้าอาวาสวัดศรีธงชัยรูปปัจจุบัน เจ้าของเครดิตภาพครับ)
ภาพพิธีใหว้ครูใหญ่(หลวงพ่อปาน วัดคลองด่าน)
ภาพพิธีใหว้ครูใหญ่(หลวงพ่อปาน วัดคลองด่าน)
ภาพพิธีใหว้ครูใหญ่(หลวงพ่อปาน วัดคลองด่าน)
ภาพพิธีใหว้ครูใหญ่(หลวงพ่อปาน วัดคลองด่าน)
โดย  ไก่ เพชรบูรณ์ วันที่ 2015-09-05 19:28:28 
 
1.  

ส่งข้อความ
 
โดย  ไก่ เพชรบูรณ์ วันที่ 2015-09-05 19:28:57 
 
2.  

ส่งข้อความ
 
โดย  ไก่ เพชรบูรณ์ วันที่ 2015-09-05 19:29:19 
 

Total 2 Record : 1 Page : 1