หน้าหลัก ---> กระดาน ประวัติพระเกจิ ---> บล๊อคเหรียญแคล้วคลาด บล็อค๑ และบล๊อค๒(บล๊อคหน้า),บล๊อคหลัง,ตัวตัดขอบ(ทำลายเรียบร้อย)

Total 2 Record : 1 Page : 1

ดาม ซับตะเคียน บล๊อคเหรียญแคล้วคลาด บล็อค๑ และบล๊อค๒(บล๊อคหน้า),บล๊อคหลัง,ตัวตัดขอบ(ทำลายเรียบร้อย)

ส่งข้อความ
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมาขึ้นไปกราบสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เจดีย์พระธาตุอรหันต์ ๑๐๘กราบสรีระสังขาร หลวงปู่ขุ้ย ฐิตธัมโม จ่มปากจ่มคำ,บอกกล่าวเล่าสิบ ในหลายๆเรื่องอีกเรื่องที่มุ่งมั่น ตั้งใจ และประสบผลสำเร็จนั่นก็คือพระบัวผัน ฐิตคุโณ (หลวงตาแอ) เจ้าสำนักสงฆ์ วัดโป่งสะทอนผู้สร้างเหรียญแคล้วคลาด ออกวัดปางยาง ปี๔๑ ได้มอบบล๊อคเหรียญแคล้วคลาด บล็อค๑ และบล๊อค๒(บล๊อคหน้า),บล๊อคหลัง,ตัวตัดขอบ(ทำลายเรียบร้อย) ให้ผมมาผมได้นำบล๊อคฯ ทั้งหมดถวายและบอกกล่าว,จ่มปากจ่มคำกับ สรีระสังจารหลวงปู่ขุ้ยท่าน ตามเจตนารมณ์ ของหลวงตาแอท่าน ที่จะบล๊อคเก็บไว้ภพิพิธภัณฑ์ต่อไปและได้นำบล๊อคฯ ถวายพระดำรงค์ ธนปัญโญ (พระอาจารย์ลอย) รักษาการเจ้าอาวาสวัดซับตะเคียน แจ้งเจตนารมณ์ความประสงค์ ที่จะนำบล๊อคฯ ทั้งหมดเก็บไว้พิพิธภัณ์ ต่อไปผมเคยกราบขอบารมีหลวงปู่ขุ้ยท่านไว้ ว่าให้ค้นพบค้นเจอในสิ่งที่ตั้งใจสิ่งที่ทำ และประสบผลสำเร็จลุร่วงไปด้วยดี จึงเป็นนิมิตรหมายอันดี ได้มาบอกกล่าวเล่าสิบ,จ่มปากจ่มคำ กับสรีระสังขารหลวงปู่ขุ้ยท่านกราบหลวงปู่ขุ้ย ฐิตธัมโม ด้วยเศียรด้วยเกล้า สาธุ สาธุ สาธุ
 

บล๊อคเหรียญแคล้วคลาด บล็อค๑ และบล๊อค๒(บล๊อคหน้า),บล๊อคหลัง,ตัวตัดขอบ(ทำลายเรียบร้อย)
บล๊อคเหรียญแคล้วคลาด บล็อค๑ และบล๊อค๒(บล๊อคหน้า),บล๊อคหลัง,ตัวตัดขอบ(ทำลายเรียบร้อย)
บล๊อคเหรียญแคล้วคลาด บล็อค๑ และบล๊อค๒(บล๊อคหน้า),บล๊อคหลัง,ตัวตัดขอบ(ทำลายเรียบร้อย)
บล๊อคเหรียญแคล้วคลาด บล็อค๑ และบล๊อค๒(บล๊อคหน้า),บล๊อคหลัง,ตัวตัดขอบ(ทำลายเรียบร้อย)
โดย  ดาม ซับตะเคียน วันที่ 2016-05-14 23:04:57 
 
1.  

ส่งข้อความ
 
โดย  wabmaster วันที่ 2016-05-14 23:08:28 
 
2.  

ส่งข้อความ
 
โดย  ดาม ซับตะเคียน วันที่ 2016-05-14 23:15:49 
 

Total 2 Record : 1 Page : 1