หน้าหลัก ---> กระดาน ประวัติพระเกจิ ---> รูปหล่อรุ่น ๑ สร้างหอระฆัง วัดใหม่สามัคคีธรรม บ้านโคกสูง

Total 0 Record : 1 Page : 1

ดาม ซับตะเคียน รูปหล่อรุ่น ๑ สร้างหอระฆัง วัดใหม่สามัคคีธรรม บ้านโคกสูง

ส่งข้อความ
 รูปหล่อรุ่น ๑ สร้างหอระฆัง วัดใหม่สามัคคีธรรม บ้านโคกสูง ร่วมพิธีพุทธาภิเษก ครบรอบวันเกิด หลวงปู่ขุ้ยท่าน ๒๐ พ.ค.๕๑ ณวัดซับตะเคียน รายละเอียดเชิงลึกตามกันต่อไปครับ...
รูปหล่อรุ่น ๑ สร้างหอระฆัง  วัดใหม่สามัคคีธรรม บ้านโคกสูง
รูปหล่อรุ่น ๑ สร้างหอระฆัง  วัดใหม่สามัคคีธรรม บ้านโคกสูง
รูปหล่อรุ่น ๑ สร้างหอระฆัง  วัดใหม่สามัคคีธรรม บ้านโคกสูง
รูปหล่อรุ่น ๑ สร้างหอระฆัง  วัดใหม่สามัคคีธรรม บ้านโคกสูง
โดย  ดาม ซับตะเคียน วันที่ 2016-06-27 17:20:26 
 

Total 0 Record : 1 Page : 1