หน้าหลัก ---> กระดาน ประวัติพระเกจิ ---> กราบขอบพระคุณเฮียกิมตัง คุณวิสูตร ไทยสิทธิเวช ประธานกิติมศักดิ์ ชมรมศิษย์หลวงปู่ขุ้ย ฐิตธัมโม วัดซับตะเคียน

Total 2 Record : 1 Page : 1

เน็ด นาป่า กราบขอบพระคุณเฮียกิมตัง คุณวิสูตร ไทยสิทธิเวช ประธานกิติมศักดิ์ ชมรมศิษย์หลวงปู่ขุ้ย ฐิตธัมโม วัดซับตะเคียน

ส่งข้อความ
 
 
กราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี "เฮียกิมตัง" คุณวิสูตร ไทยสิทธิเวช ประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์ของชมรมฯ ที่ให้ความเมตตากับชมรมศิษย์หลวงปู่ขุ้ย ฐิตธัมโม วัดซับตะเคียน เสมอมาตั้งแต่งานครั้งแรกที่มีงานประกวดพระเครื่อง ณ ศูนย์พระเครื่องโบ้เบ๊-รังสิตทาว์เวอร์และงานที่2 ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ (แผ่นดินแม่) รวมทั้งพี่น้องผองเพื่อนของชมรมศิษย์หลวงปู่ขุ้ย ฐิตธัมโม ทุกๆท่าน...งานหน้าพบเจอกันอีกแน่นอนครับ...

หมายเหตุ:-จริงๆการประกวดพระเครื่องสายหลวงปู่ขุ้ย ฐิตธัมโม มีมาตั้งนานแลัวก่อนที่กลุ่มจะก่อตั้งเป็นชมรมฯเสียอีกโดยมีครูบาอาจารย์หลายๆท่านที่เริ่มบรรจุวัตถุมงคลเข้าประกวดดังนี้:-
1.งานนิทรรศการการประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชาจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ วัดวิมุตตาราม อ.หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์ วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2552 (บรรจุวัตถุมงคลหลวงปู่ขุ้ย ครั้งแรก) จัดโดยคุณวิสูตร ไทยสิทธิเวช(เฮียกิมตัง),เฮียสิท สองแคว,คุณฤทธิ์ หล่มสักและท่านพระมหาทูน เจ้าอาวาสวัดวิมุตตาราม ในสมัยนั้น)
2.งานนิทรรศการ การประกวดพระเครื่องเมืองหล่มสัก ณ โรงยิมโรงเรียนเทศบาลวัดประชุมคงคาราม 12-13 กุมภาพันธ์ 2554 จัดโดยคุณฤทธิ์ หล่มสัก(ผมได้ไปร่วมงานและช่วยจัดงานด้วย)
3.นิทรรศการและประกวดการอนุรักษ์ พระเครื่อง พระบูชาและเหรียญคณาจารย์เมืองหล่มสัก อาทิตย์ที่2 ธันวาคม 2555 ณ ที่ว่าการเทศบาลเมืองหล่มสัก กรรมการสายหลวงปู่ขุ้ย มีมหาทูน,บอย วิมุติ,เขียด วิมุติ(ผมก็ไปเป็นกรรมการสายหลวงพ่อทบ) ผู้จัดงานเท่าที่จำได้มีเฮียแฝด คนเมืองหล่ม,พี่ไทย หล่มสัก,เฮียกกกะทอน,ฯลฯ
4.มหกรรมงานนิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาและเหรียญคณาจารย์ ครั้งที่1(จัดโดยงานของสมาคมฯ) จัดโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์และชมรมพระเครื่องเมืองเพชรบูรณ์ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556
5.นิทรรศการและประกวดการอนุรักษ์ พระเครื่อง พระบูชาเกจิคณาจารย์จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่22 ธันวาคม 2556 จัดโดยท่านมหาทูน มีวัตถุหลวงปู่ขุ้ยบรรจุมากเกือบเต็ม 2โต๊ะครั้งแรกโดยทางท่านมหาทูนได้ติดต่อคุณดาม ซับตะเคียน เขียนรายการวัตถุมงคลของวัดซับตะเคียนเข้าบรรจุงานประกวดปี2556 (ผมไปเป็นกรรมการสายหลวงพ่อทบด้วย) สรุปในนามกลุ่ม/ชมรมศิษย์หลวงปู่ขุ้ย ฐิตธัมโม วัดซับตะเคียน เริ่มบรรจุวัตถุมงคลของท่านดังนี้:-
ครั้งที่ 1.งานประกวดพระเครื่องที่เริ่มบรรจุวัตถุมงคลของหลวงปู่ขุ้ยครั้งแรกในนามกลุ่ม/ชมรมฯ ที่อำเภอหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ วันที่22 ธันวาคม2556
ครั้งที่ 2.งานประกวดที่ตลาดโบ๊เบ๊-รังสิตทาว์เวอร์ปี2559
ครั้งที่ 3.งานประกวดที่จังหวัดเพชรบูรณ์ปี2560
6.ปี2557ชมรมศิษย์หลวงปู่ขุ้ย ฐิตธัมโม วัดซับตะเคียน เริ่มก่อตั้งและได้รับการชักชวนสนับสนุนจากชมรมรักษ์หลวงพ่อเขียนฯและชมรมศิษย์หลวงพ่ออ้วน เพื่อร่วมบรรจุเข้า"งานมหกรรมการประกวดพระเครื่อง ณ ศูนย์การค้าโบ๊เบ๊-รังสิตทาวน์เวอร์นครรังสิต ชั้น 3-4"วันที่26-27 มีนาคม 2559 มีวัตถุมงคลของหลวงปู่ขุ้ย 35รายการบรรจุในรายการประกวด ณ วันงาน(เฮียกิมตังได้ให้เกียรติมาร่วมงานเป็นงานแรกในนาม"ชมรมศิษย์หลวงปู่ขุ้ย ฐิตธัมโม วัดซับตะเคียน" พร้อมให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลชนะเลิศโบว์แดงแก่พี่น้องผองเพื่อนที่ส่งพระเข้าประกวดในวันนั้น)
7.งานล่าสุดก็เช่นกันเฮียกิมตังท่านก็เมตตาให้เกียรติมอบรางวัลชนะเลิศโต๊ะรวมให้กับท่านที่ได้รางวัลและยังบอกกับผมว่าให้การสนับสนุนกับชมรมฯอย่างเต็มที่...
สุดท้ายขอกราบขอบพระคุณผู้หลักผู้ใหญ่ทุกๆท่าน,ผู้จัดงานทุกๆท่าน,ทุกๆชมรมฯ,ทุกๆกลุ่มฯและกัลยาณมิตรที่ช่วยสนับสนุนชมรมศิษย์หลวงปู่ขุ้ย ฐิตธัมโม ด้วยดีเสมอมาและตลอดไปครับ...

ด้วยจิตคารวะ
ชมรมศิษย์หลวงปู่ขุ้ย ฐิตธัมโม วัดซับตะเคียน


กราบขอบพระคุณเฮียกิมตัง คุณวิสูตร ไทยสิทธิเวช ประธานกิติมศักดิ์ ชมรมศิษย์หลวงปู่ขุ้ย ฐิตธัมโม วัดซับตะเคียน
กราบขอบพระคุณเฮียกิมตัง คุณวิสูตร ไทยสิทธิเวช ประธานกิติมศักดิ์ ชมรมศิษย์หลวงปู่ขุ้ย ฐิตธัมโม วัดซับตะเคียน
กราบขอบพระคุณเฮียกิมตัง คุณวิสูตร ไทยสิทธิเวช ประธานกิติมศักดิ์ ชมรมศิษย์หลวงปู่ขุ้ย ฐิตธัมโม วัดซับตะเคียน
กราบขอบพระคุณเฮียกิมตัง คุณวิสูตร ไทยสิทธิเวช ประธานกิติมศักดิ์ ชมรมศิษย์หลวงปู่ขุ้ย ฐิตธัมโม วัดซับตะเคียน
โดย  เน็ด นาป่า  วันที่ 2017-09-28 17:22:19 
 
1.  

ส่งข้อความ
 
โดย  เน็ด นาป่า  วันที่ 2017-09-28 17:29:04 
 
2.  

ส่งข้อความ
 
โดย  เน็ด นาป่า  วันที่ 2017-09-28 17:42:48 
 

Total 2 Record : 1 Page : 1