หน้าหลัก ---> กระดาน ประวัติพระเกจิ ---> ผ่าตะกรุดเก๊ คู่ชีวิตรุ่นสอง

Total 0 Record : 1 Page : 1

ดาม ซับตะเคียน ผ่าตะกรุดเก๊ คู่ชีวิตรุ่นสอง

ส่งข้อความ
ขอขอบพระคุณคุณแดน Dansathit Janla มากๆครับ
สละตะกรุดผ่าพิสูจน์ตะกรุดเลียนแบบ ตะกรุดเก๊ คู่ชีวิตรุ่นสอง ไฟไม่ไหม้ฟาง ด้วยความสงสัย แผ่นตะกั่วไม่มีรอยจาร/เชือกพันตะกรุดไม่ใช่/ลายมือจารไม่ใช่/เอกลักษณ์การทำไม่ใช่/สีเพี้ยน
มอบให้มาเป็นกรณีศึกษาต่อไปครับ


ผ่าตะกรุดเก๊ คู่ชีวิตรุ่นสอง
ผ่าตะกรุดเก๊ คู่ชีวิตรุ่นสอง
ผ่าตะกรุดเก๊ คู่ชีวิตรุ่นสอง
ผ่าตะกรุดเก๊ คู่ชีวิตรุ่นสอง
โดย  ดาม ซับตะเคียน วันที่ 2018-05-27 20:14:06 
 

Total 0 Record : 1 Page : 1