หน้าหลัก ---> กระดาน ประวัติพระเกจิ ---> ล๊อคเก็ตภาพถ่าย(ใหญ่)หลังทองฝาบาตร...ปี 2550

Total 0 Record : 1 Page : 1

ดาม ซับตะเคียน ล๊อคเก็ตภาพถ่าย(ใหญ่)หลังทองฝาบาตร...ปี 2550

ส่งข้อความ
ล็อคเก็ตขนาดใหญ่นั่งเต็มองค์' เป็นล็อคเก็ตรุ่นแรกที่ทางวัดจัดสร้างด้านหน้าหลวงปู่นั่งสมาธิเต็มองค์ฉากซีเปีย (สีน้ำทะเล) ด้านหลังยันต์พื้นทองฝาบาตรวาระพิธีพุทธาภิเษกพิเศษ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ณ วัดซับตะเคียน จำนวนการสร้าง ๑๒๕ องค์(โชว์ครับ)
ล๊อคเก็ตภาพถ่าย(ใหญ่)หลังทองฝาบาตร...ปี 2550
ล๊อคเก็ตภาพถ่าย(ใหญ่)หลังทองฝาบาตร...ปี 2550
ล๊อคเก็ตภาพถ่าย(ใหญ่)หลังทองฝาบาตร...ปี 2550
ล๊อคเก็ตภาพถ่าย(ใหญ่)หลังทองฝาบาตร...ปี 2550
โดย  ดาม ซับตะเคียน วันที่ 2014-01-16 00:57:45 
 

Total 0 Record : 1 Page : 1