หน้าหลัก ---> กระดาน พูดคุยเรื่องทั่วไป ---> <<< อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา >>>

Total 0 Record : 1 Page : 1

chusak <<< อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา >>>

ส่งข้อความ
              
            เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป         


          
                  
อนัจจัง ทุกขัง อนัตตา ทั้งหมดนี้คือไตรลักษณ์ทั้ง 3

1อนิจจัง คือความไม่เที่ียงไม่แน่นอนของชีวิต จะตายวันไหนก็ได้ง่ายนิดเดียว เราทุกคนรู้แต่วันเกิดไม่รู้วันตาย หนุ่ม สาว ก็ตายได้ แก่ชรา หรือแม้แต่เด็กตัวเล็ก ๆ ก็ตายได้        2ทุกขัง คือ ความทุก...
ข์ที่อยู่ในโลกมนุษย์ หนีไม่พ้นกั้นทุกคน สุขที่สมบูรณ์ที่สุดคือ นิพพาน หลุดจากการเวียนเกิด เวียนตาย           


3.อนัตตา คือ ความไร้ตัว ไร้ตน ไม่มีตัวตน แม้แต่ตัวเราก็มิใช่ของ ของเรา บางคนคิดว่า ร่างนี้กายนีิ ชื่อนี้ รูปนี้ เป็นของเรา แต่ที่แท้จริงแล้วไม่มีอะไรเป็นของเราแม้แต่อย่างเดียว สุดท้ายต้องตาย ลงโลก สัปปะเหรอหามไปเผาไฟ นี่คือสิ่งที่เที่ยงที่สุด   พิจณาแล้วชีวิตแสนสั้นหนา ให้ทุกคนตั้งใจทำความดีกันเถอะครับ ดีกว่าสายเสียแล้่วเมื่อเราตาย
           
 
 
 
....เห็นอยู่หลัดหลัดเช้า สายตาย

สายอยู่สุขสบาย บ่ายม้วย

บ่ายคงคู่เคียงสาย สวาทค่ำ ดับนอ

ค่ำอยู่ดึกดับฉ้วย ฉุดไว้คงไฉน ฯ
  


<<< อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา >>>
<<< อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา >>>
<<< อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา >>>

โดย  chusak วันที่ 2012-11-04 11:53:56 
 

Total 0 Record : 1 Page : 1