หน้าหลัก ---> กระดาน พูดคุยเรื่องทั่วไป ---> พระราชพิธีฯ ถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

Total 0 Record : 1 Page : 1

chusak พระราชพิธีฯ ถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

ส่งข้อความ
ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 2555


ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 2555

ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 2555

ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 2555

ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 2555

ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 2555

ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 2555

ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 2555

ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 2555

ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 2555

ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 2555

ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 2555 

 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

หลังจากเลขาธิการพระราชวัง รับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม สั่งว่า นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ได้กราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เลื่อนการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม วันที่ 22 ตุลาคม 2554 ออกไปในพุทธศักราช 2555 เนื่องจากปัญหาอุทกภัยนั้น

ล่าสุด ในเทศกาลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2555 มีรายงานว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ดังรายการต่อไปนี้

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2555 สำนักพระราชวัง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ จัดตกแต่งฉนวนน้ำท่าวาสุกรี ท่าวัดอรุณราชวราราม ท่าราชวรดิษฐ์ และบริเวณท้องน้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นทางเสด็จพระราชดำเนิน ขบวนพยุหยาตรทางชลมารค และกำลังพลเข้าเตรียมไว้พร้อมทุกตำแหน่งหน้าที่ ทั้งนี้ ขบวนพยุหยาตรทางชลมารค โดยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เทียบสะพานฉนวนท่าวาสุกรี เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 เทียบที่ท่าสะพานถัดไป และเรือพระที่นั่งเอนกชาติภุชงค์ เป็นเรือพระที่นั่งรอง เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เป็นเรือทรงผ้าพระกฐิน พร้อมด้วยเรือรูปสัตว์แสนยากร ตามราชประเพณี

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายผ้าพระกฐิน และประทับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ในการนี้
 
โดยในเวลา 15.00 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงท่าวาสุกรี ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เสด็จพระราชดำเนินไปยังสะพานฉนวนน้ำท่าวาสุกรี

จากนั้นผู้บัญชาการขบวนพยุหยาตรา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานขบวนพยุหยาตราทางชลมารค และกำลังพล เสด็จพระราชดำเนินไปประทับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้บัญชาการขบวนเรือพยุหยาตรา เคลื่อนขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ออกจากท่าวาสุกรี ไปตามชลวิถีท้องน้ำเจ้าพระยา ขณะนั้นทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี แตร สังข์ มโหระทึก กลองชนะ ประจำเรือพระราชพิธี ประโคมขึ้นพร้อมกัน ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เคลื่อนไปตามลำดับราชประเพณี

เมื่อเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช ถึงวัดอรุณราชวราราม เทียบเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช ที่สะพานท่าหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญผ้าพระกฐินจากบุษบกไปยังพระอุโบสถ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ จะเทียบ ณ สะพานฉนวนน้ำประจำท่าวัดอรุณราชวราราม หน้าพระอุโบสถ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 เทียบ ณ สะพานฉนวนน้ำ หน้าพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม

จากนั้น ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เสด็จขึ้นจากเรือพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถ เสด็จเข้าสู่พระอุโบสถ ทรงรับผ้าพระกฐินจากเจ้าพนักงานพระราชพิธี เสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐิน ณ ที่ชุมชนสงฆ์ ตามพิธีกรรมราชประเพณี เมื่อแล้วเสร็จ เสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ

สำหรับขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคนั้น จะประกอบไปด้วย 5 ริ้วขบวน จำนวน 52 ลำ เป็นเรือพระที่นั่ง 4 ลำ ได้แก่ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ เป็นเรือรูปสัตว์ 8 ลำ ได้แก่ เรือกระบี่ปราบเมืองมาร เรือกระบี่ราญรอนราพณ์ เรือพาลีรั้งทวีป เรือสุครีพครองเมือง เรือครุฑเหินเห็จ เรือครุฑเตร็จไตรจักร เรืออสุรวายุภักษ์ เรืออสุรปักษี เป็นเรือดั้ง 22 ลำ และเรืออื่น ๆ อีก 18 ลำ ใช้กำลังพลและฝีพายจากกองทัพเรือ และกำลังพลในส่วนอื่น ๆ กว่า 2,300 นาย

ขณะเดียวกัน เพื่อให้สมพระเกียรติ ในพระราชพิธีครั้งนี้ ก็ได้มีการแต่งบทประพันธ์กาพย์เห่เรือขึ้นมาใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย ข้าราชการบำนาญ สังกัดกองทัพเรือ เป็นผู้ประพันธ์ "กาพย์เห่เรือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554" ประกอบด้วย 3 บท คือ บทสรรเสริญพระบารมี บทชมเรือขบวน และบทชมเมือง โดยมี นาวาโทณัฐวัฎ อร่ามเกลื้อ เป็นพนักงานเห่


ทั้งนี้ พิธีดังกล่าวจะใช้เส้นทางตั้งแต่บริเวณสะพานพระราม 8 (ท่าวาสุกรี) เคลื่อนขบวนไปยังวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ระหว่างเวลา 15.00 -17.00 น. โดยจะมีการปิดการจราจรทางน้ำ เรือด่วนเจ้าพระยางดเดินเรือตั้งแต่เวลา 09.00-17.30 น. ส่วนเรือข้ามฟาก งดให้บริการเวลา 11.00-17.30 น.

สำหรับประชาชนที่สนใจชมความยิ่งใหญ่ของพระราชพิธีดังกล่าว สามารถเฝ้าชมได้จากทั้งสองฟากฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาใน 5 จุดหลัก ๆ ที่สามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย

- สวนหลวงพระราม 8 (เชิงสะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี)

- สวนสันติชัยปราการ (ถนนพระอาทิตย์)

- สถานีรถไฟธนบุรี (เดิม)

- สวนนาคราภิรมย์ (ท่าเตียน)

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

อย่างไรก็ดี ล่าสุดมีรายงานว่า ขณะนี้ทางกองทัพเรือ ได้มีการเปิดหอประชุมกองทัพเรือให้ประชาชนมาเฝ้ารับเสด็จ และชื่นชมความงดงามของขบวนเรือได้ที่ลานทัศนาภิรมย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ด้วย แต่ขอความร่วมมือให้ประชาชนแต่งกายสุภาพเพลงพระราชนิพนธ์ " รัก "

เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๔๗

ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ทรงพระราชนิพนธ์ในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗


ขอขอบคุณเรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก

 

พระราชพิธีฯ ถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
พระราชพิธีฯ ถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค


โดย  chusak วันที่ 2012-11-10 06:08:59 
 

Total 0 Record : 1 Page : 1