หน้าหลัก ---> กระดาน พูดคุยเรื่องทั่วไป ---> โปรดเข้าใจผมด้วยว่าที่ยังไม่รับโทรศัพท์ เพราะอะไร...!!!!.

Total 0 Record : 1 Page : 1

chusak โปรดเข้าใจผมด้วยว่าที่ยังไม่รับโทรศัพท์ เพราะอะไร...!!!!.

ส่งข้อความ
โปรดเข้าใจผมด้วยว่าที่ยังไม่รับโทรศัพท์ เพราะอะไร...!!!!.อย่าเข้าใจผมผิด!!!

โปรดเข้าใจผมด้วยว่าที่ยังไม่รับโทรศัพท์ เพราะอะไร...!!!!.
โปรดเข้าใจผมด้วยว่าที่ยังไม่รับโทรศัพท์ เพราะอะไร...!!!!.
โปรดเข้าใจผมด้วยว่าที่ยังไม่รับโทรศัพท์ เพราะอะไร...!!!!.

โดย  chusak วันที่ 2012-12-17 17:18:22 
 

Total 0 Record : 1 Page : 1