หน้าหลัก ---> กระดาน พูดคุยเรื่องทั่วไป ---> ข้อคิดดีๆ...ยามเช้าๆ...จากคุณศิรศักดิ์ ผู้ป่วยโรคมะเร็ง !!!

Total 1 Record : 1 Page : 1

chusak ข้อคิดดีๆ...ยามเช้าๆ...จากคุณศิรศักดิ์ ผู้ป่วยโรคมะเร็ง !!!

ส่งข้อความ
ข้อคิดดีๆจากคุณศิรศักดิ์ ผู้ป่วยโรคมะเร็ง   

                                                                                         

 

ไม่แน่ใจว่าคุณคุณศิรศักดิ์ในคลิปจะยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า แต่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ได้รับชมรับฟัง

ขอขอบพระคุณ
พระครูสุวีราจารคุณ (พิริยะ สว่างสุข)
http://www.oknation.net/blog/19

  
     
ข้อคิดดีๆ...ยามเช้าๆ...จากคุณศิรศักดิ์ ผู้ป่วยโรคมะเร็ง !!!
ข้อคิดดีๆ...ยามเช้าๆ...จากคุณศิรศักดิ์ ผู้ป่วยโรคมะเร็ง !!!
ข้อคิดดีๆ...ยามเช้าๆ...จากคุณศิรศักดิ์ ผู้ป่วยโรคมะเร็ง !!!

โดย  chusak วันที่ 2013-02-16 05:12:25 
 
1.  

ส่งข้อความ
 ...หลวงพ่อพระครูอดุลพัชราภรณ์ พระผู้มีจริยวัตรงดงาม ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เป็นผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัย สละความสุขทางโลก ท่านมุ่งเน้นสอนธรรมะด้วยความเป็นเหตุ และผลมิใช่ความงมงาย...
...ช่วงหนึ่งในการสนทนาธรรมกับหลวงพ่อ...ผมได้เอ่ยปากกราบขอ ยาฉุน ที่หลวงพ่อใช้สีฟัน เพื่อนำไปบูชาเพื่อเป็นศิริมงคล ...
...หลวงพ่อท่านตอบว่า...จะเอาไปทำมัย มันไม่มีประโยนช์ มันไม่คุ้มครองอะไรได้ดอก ความดีซิ จะเป็นเกาะป้องกันคุ้มครอง...
...การทำความดี การรักษาศีล เพราะศีลเป็นเครื่องครองกายและวาจามิให้เบียดเบียนผู้อื่น ผู้มีศีลย่อมไม่ก่อเวร ไม่สร้างศัตรู ภาวนา เป็นเครื่องคุ้มครองใจไม่ให้คิดชั่วเพราะการกระทำความชั่วใดๆ เริ่มที่ใจ การภาวนา เพื่อให้อบรมปัญญาจะได้นำตนออกจากทุกข์เพราะ บุคคลจะล่วงทุกข์ได้ ด้วยปัญญา สิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะช่วยได้ในแง่ของกำลังใจ แต่ ต้องใช้ให้เป็น คือ ใช้เป็นเครื่องระลึก เตือนใจ ให้กระทำความดีน่าจะตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้สร้างมากกว่า การอ้อนวอนวิงวอน ขอผลโดยไม่สร้างเหตุ...
...ผู้ยึดมั่นในความดี ธรรมะย่อมคุ้มครองด้วยความเป็นเหตุ และผลมิใช่ความงมงายกุศลย่อมปกปักรักษา เปรียบเหมือนมิตร ...

...แต่สุดท้ายท่านก็เมตตา บอกว่า ก็ลองค้นดูเอาเองแล้วกัน พูดแล้วก็ขนลุกครับ เมื่อกับท่านหยั้งรู้ ว่าผมจะมาขอจากท่าน มียาฉุนที่ท่านใช้สีฟันแล้ววางอยู่2ก้อนพอดี ผมและเน็ด นาป่า ก็เลยได้ ยาฉุนของหลวงพ่อมาบูชาสมปรารถนา คนละก้อน ทุกวันนี้เก็บรักษาไว้อย่างดี เพื่อเป็นเครื่องเตื่อนใจในการทำความดี ให้สมกับคำสอนที่หลวงพ่อท่านเมตตาชี้ทาง...

....ลูกกราบคำสอนหลวงพ่อพระครูอดุลพัชราภรณ์...
โดย  chusak วันที่ 2013-11-12 23:01:45 
 

Total 1 Record : 1 Page : 1