หน้าหลัก ---> กระดาน พูดคุยเรื่องทั่วไป ---> » » » » โปรดลดความเลว « « « «

Total 1 Record : 1 Page : 1

chusak » » » » โปรดลดความเลว « « « «

ส่งข้อความ
 

» » » » โปรดลดความเลว « « « «


โ ป ร ด ล ด ค ว า ม เ ล ว

• จะหนีนรก

ระลึกให้ขึ้นใจไว้ง่าย ๆ


แค่ข้อเดียวก็ได้ครับ


" คิดถึงความรู้สึกของคนอื่น


ก่อนนึกจะตามใจตัวเอง "


• นรกสมควรกับคนเลว


วิธีหนึ่ง


ที่ใช้สำรวจตัดสินว่าเรา


กำลังเป็น "คนดีหรือเลว" ให้คำนึงว่า


" ความเลวที่สำนึกได้ คือสมบัติของคนดี


ความดีที่กลับกลอกได้ คือสมบัติของคนเลว "


• ผลของความเคียดแค้นคือ ใจที่ดำ


และสิ่งเดียวที่จะได้รับจากความตาย


ในขณะใจดำคือ ภพที่มืด


• ประตูนรกใหญ่ๆ มีอยู่สองบาน


บานหนึ่ง คือประตูแห่งความร้อนใจ


ที่ให้อภัยใครต่อใครไม่ได้


กับอีกบาน


คือประตูแห่งความเหม็น


ที่ต้องเป็นนักทำร้ายชาวโลก


แค่นี้


ก็เท่ากับคุณเห็นทาง "หนีนรก" ได้ไกลๆ แล้ว
หลังจากเย็นใจที่อภัยได้


และโล่งใจไม่ต้องทำร้ายใคร


นานเข้าคุณจะสบายใจ ไม่นึกกลัวนรก• หากกลัวนรก


วิธีที่ดีที่สุดคือ "ให้เตรียมใจ ลงนรก"


คนที่เตรียมพร้อมจะลงนรก


มักไม่ต้องลงนรกกัน


ส่วนคนที่มั่นใจว่า ฉันขึ้นสวรรค์แน่


นั่นแหละ


มักพลาดลงนรกมาไม่รู้เท่าไหร่แล้ว
นั่นเพราะอะไร ?


เพราะเมื่อทะนงว่า ฉันทำบุญมาก


ต้องได้ขึ้นสวรรค์แน่


ก็มักประมาทเลิกสำรวจตัวเอง


และไม่ยับยั้งชั่งใจ ในการคิดฟุ้งซ่าน


ในการพูดทิ่มแทงใจคนอื่น


หรือกระทั่งในการลงมือทำร้ายใครๆ


• เพื่อสำรวจให้รู้ว่า


คุณเป็นพวกมีสิทธิ์ ลงหรือไม่ต้องลงนรก


มีวิธีง่าย ๆ


คือถามตัวเองว่า ในเวลาส่วนใหญ่


คุณสบายใจหรือไม่สบายใจ


สภาพทางใจนั่นแหละ


กำลังฟ้องอยู่อย่างโจ่งแจ้ง


ว่าสภาพที่เหมาะสมกับใจ ควรเป็นอย่างไร


โดยเฉพาะ หลังจากไร้กายหยาบนี้ให้อาศัยอีกต่อไป
• ความสบายใจ คือ อะไร?


คือ เย็น คือ โล่ง คือ เบา...


• ส่วนความไม่สบายใจ คือ อะไร?


คือ ร้อน คือ ทึบ คือ หนัก...


• พลังที่เกิดจาก ....


การเป็นผู้มีน้ำใจเสียสละ


การเป็นผู้รักษาศีล 5 ได้สะอาด


ตลอดจนเป็นผู้เจริญสติได้ ตรงทางมรรคผลนิพพาน


จะเป็นพลังขาว เป็นเงาตัวไป


และบันดาลเรื่องดีๆได้ไม่จำกัด


สำคัญกว่าอะไร คือตายแล้วก็ติดตัวไปได้


คุ้มครองเรา จากอบายภูมิได้.....


ธรรมสวัสดี

ขอขอบคุณ
เขียนโดย
ดั ง ต ฤ ณ จาก facebook.com/dungtrin January 31, 2013
เพลงจาก youtube
เพลงบัวขาวby Richard Clayderman
เรียบเรี่ยงเรื่องและภาพ chusak


+++...แง่คิดดีๆ จาก
+++...แง่คิดดีๆ จาก
+++...แง่คิดดีๆ จาก » » » » โปรดลดความเลว « « « «โดย  chusak วันที่ 2013-03-03 21:36:39 
 
1.  

ส่งข้อความ


โดย  น้ำแตงโม วันที่ 2013-03-10 09:52:13 
 

Total 1 Record : 1 Page : 1