หน้าหลัก ---> กระดาน พูดคุยเรื่องทั่วไป ---> มหาสงกรานต์ ไม่ใช่แค่ปีใหม่ของไทยเท่านั้น

Total 2 Record : 1 Page : 1

kaiindara มหาสงกรานต์ ไม่ใช่แค่ปีใหม่ของไทยเท่านั้น

ส่งข้อความ
 สงกรานต์ไม่ได้เป็นแค่ปีใหม่ไทยเท่านั้น เอกสารประเพณี 12 เดือน ของมหาวิทยาลัยศิลปากร อธิบายว่ากลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์ที่นับถือพุทธศาสนาล้วนมีประเพณีสงกรานต์เหมือนกัน เช่น ลาว แขมร์ มอญ พม่า รวมทั้งลังกา และสิบสองพันนาในประเทศจีน ทั้งหมดทุกแห่งล้วนมีงานประเพณีเฉลิมฉลอง ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของตนด้วย

เหตุที่เป็นอย่างนั้น เพราะสงกรานต์เป็นคติของพราหมณ์ในศาสนาฮินดูของชมพูทวีป (คืออินเดีย) และพวกพราหมณ์นำเข้ามาเผยแพร่ในราชสำนักของดินแดนสุวรรณภูมิยุคต้นพุทธกาล หลังจากนั้นแพร่กระจายไปถึงบ้านเมืองที่อยู่ภายในผืนแผ่นดินใหม่ที่นับถือฮินดู – พุทธ แล้วเรียกสงกรานต์ แต่คนทั่วไปบางทีก็เรียกตรุษสงกรานต์ 

ตรุษ มีรากจากภาษาสันสกฤตว่า ตฺรุฏ หมายถึง ตัด

สงกรานต์มีรากจากภาษาสันสกฤตว่า สงฺกฺรานฺติ หมายถึงคติหรือการจากไปของดวงอาทิตย์นพเคราะห์ดวงอื่นจากราศีหนึ่ง

รวมความแล้วตรุษสงกรานต์ หมายถึงดวงอาทิตย์ละทิ้งหรือตัดขาดราศีเก่าย่างขึ้นสู่ราศีใหม่ปรากฏการณ์เช่นนี้มีประจำทุกเดือน มีขึ้นเรียกว่า “สงกรานต์เดือน” ฉะนั้นปีหนึ่งจึงมีตรุษสงกรานต์ 12 ครั้ง แต่ครั้งที่สำคัญที่สุดเมื่อดวงอาทิตย์ย้ายจากราศีมีน (มีนาคม) ขึ้นสู่ราศีเมษ (เมษายน) ถือเป็นขึ้นปีใหม่จึงเรียกชื่อเป็นพิเศษว่า “มหาสงกรานต์” 

มหาสงกรานต์ แปลว่า ก้าวขึ้นหรือย่างขึ้นครั้งใหญ่ หมายถึงสงกรานต์ปี คือปีใหม่อย่างเดียว กล่าวคือสงกรานต์หมายถึงได้ทั้งสงกรานต์เดือนและสงกรานต์ปี แต่มหาสงกรานต์ หมายถึง สงกรานต์ปีอย่างเดียว 

วันเนา แปลว่า "วันอยู่" คำว่า "เนา" แปลว่า "อยู่" หมายความว่าเป็นวันถัดจากวันมหาสงกรานต์มา 1 วัน วันมหาสงกรานต์เป็นวันที่ดวงอาทิตย์ย่างสู่ราศีตั้งต้นปีใหม่ วันเนาเป็นวันที่ดวงอาทิตย์เข้าที่เข้าทาง ในวันราศีตั้งต้นใหม่เรียบร้อยแล้ว คืออยู่ประจำที่แล้ว 

วันเถลิงศก แปลว่า "วันขึ้นศก" เป็นวันเปลี่ยนจุลศักราชใหม่ การที่เปลี่ยนวันขึ้นศกใหม่มาเป็นวันที่ 3 ถัดจากวันมหาสงกรานต์ก็เพื่อให้หมดปัญหาว่าการย่างขึ้นสู่จุดเดิมสำหรับต้นปีนั้นเรียบร้อยดี ไม่มีปัญหาเพราะอาจมีปัญหาติดพันเกี่ยวกับชั่วโมง นาที วินาที ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ที่จะเปลี่ยนศกถ้าเลื่อนวันเถลิงศกหรือวันขึ้นจุลศักราชใหม่มาเป็นวันที่ 3 ก็หมายความว่าอย่างน้อยดวงอาทิตย์ได้ก้าวเข้าสู่ราศีใหม่ไม่น้อยกว่า 1 องศา แล้วอาจจะย่างเข้าองศาที่ 2 หรือที่ 3 ก็ได้ 

วันสงกรานต์เป็นวันเปลี่ยนจุลศักราชใหม่ ซึ่งกษัตริย์สิงหศแห่งพม่า ทรงตั้งขึ้นเมื่อปีกุนวันอาทิตย์ พ.ศ. 1181 โดยกำหนดเอาดวงอาทิตย์เข้าสู่ราศีเมษได้ 1 องศา

วันสงกรานต์ทุกปีจะมีการบอกว่านางสงกรานต์ปีนี้ชื่ออะไร ทรงพาหนะใด แล้วจะทำนายต่อไปว่า ในปีใหม่จะเกิดอะไรบ้าง ซึ่งเรื่องนิทานนางสงกรานต์ทั้ง 7 ที่ต้องแห่เศียรพระกบิลพรหมพ่อของตนรอบมหาสมุทรเพราะไปแพ้พนันธรรมบาลกุมารจะเล่ากันตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่สามารถระบุแน่ชัดได้ แต่อย่างน้อยจะต้องมีมาก่อนหน้ารัชกาลที่ 3 เพราะ มีจารึกเรื่อง 'มหาสงกรานต์' ที่วัดพระเชตุพนทั้งหมด 7 แผ่น แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดของธิดาทั้ง 7 ของกบิลพรหมว่าทรงพาหนะอะไร และทรงภักษาหารอะไร

นอกจากนี้ยังปรากฏเรื่องราวที่คล้ายกันในหนังสือปักษีปกรณัมฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ(จัดอยู่ในชุดประชุมปกรณัมภาคที่ 2) ลำดับที่ 22 เรื่อง เทวพรหมากับโลกาพรหมา 

โครงเรื่องเทวพรหมากับโลกาพรหมานั้นเหมือนกับจารึกมหาสงกรานต์ แตกต่างกันตรงที่รายละเอียดชื่อบุคคล สถานะของบุคคล รวมถึงคำตอบที่เฉลย

เรื่องปักษีปกรณัมถือว่าเป็นหนึ่งในปัญจตันตระนิทานคติธรรมของอินเดียที่ประพันธ์เป็นภาษาสันสกฤต แต่หนังสือปักษีปกรณัมฉบับหอพระสมุดวชิรญาณนั้นต้นฉบับได้มาอย่างไรไม่ทราบได้ ปรากฏแต่เพียงว่าเมื่อปี พ.ศ. 2412 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ ครั้งยังทรงกรมหมื่น ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพระอาลักษณ์ได้จัดพิมพ์ขึ้น ที่สำคัญเรื่องราวหลายเรื่องก็นำมาจากอรรถกถชาดก อีกทั้งนิทานปักษีปกรณัมในฉบับภาษาสันสกฤตไม่ได้กล่าวถึงเรื่อง เทวพรหมากับโลกาพรหมา

ถ้าสมมติว่าเรื่องกบิลพรหมและเรื่องเทวพรหมาไม่มีในชมพูทวีปนั้นก็หมายความว่า เรื่องคตินางสงกรานต์เป็นเรื่องความเชื่อท้องดั้งเดิมในแถบภูมิภาคนี้ ซึ่งแนวโน้นก็น่าจะเป็นไปได้อยู่ว่า ทุกวันนี้เรายังหาเรื่องที่เกี่ยวกับธิดาพระพรหมแห่เศียรพระพรหมไม่พบในตำราเทวปกรณ์ที่รจนในชมพูทวีป อีกทั้งในเทวปกรณ์ก็ไม่เคยพบว่าพระพรหมมีธิดา 7 คน


มหาสงกรานต์ ไม่ใช่แค่ปีใหม่ของไทยเท่านั้นโดย  kaiindara วันที่ 2013-04-14 23:18:25 
 
1.  

ส่งข้อความ

โดย  chusak วันที่ 2013-04-15 18:50:18 
 
2.  

ส่งข้อความ
 ไม่ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ 1 เดือน 1 ปี หรือ 10 ปี สำหรับคนบางคนก็ยังไม่สามารถลบเลือนเรื่องราวในอดีตได้หมดใจ ภาพความทรงจำต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวดี ๆ ที่เขาเคยทำให้ สถานที่ที่ชอบไป ของขวัญชิ้นแรกที่ได้รับ ฯลฯ ยังคงแวบขึ้นมาให้หวนคิดถึงเสมอ 

           อาจเพราะคนเรามักเลือกจะจำเพียงแต่ช่วงเวลาที่ดีที่สุด ที่มีความสุขที่สุด ที่เคยมีให้กันและกันเท่านั้น พร้อม ๆ กับซุกเอาช่วงเวลาของความเจ็บปวด เสียใจ ไปเก็บไว้ในซอกหลึบ ใส่กุญแจปิดตายเพื่อไม่ให้นึกถึง หลายคนหลอกตัวเองว่าลืมได้แล้ว และไปเริ่มต้นใหม่กับใครอีกคน แต่เมื่อมีอะไรมาสะกิดให้หวนคิดถึง เรื่องราวเหล่านั้นก็ไหลบ่าเข้ามาให้คุณรู้สึกเปราะบาง รวนเร และเผลอไผลไปบ้างในบางจังหวะ

           อันที่จริงก็ไม่ผิดหรอก...หากความทรงจำของรักครั้งวันวาน ยังคงหลงเหลืออยู่ในใจใคร ๆ หลาย ๆ คน แต่อย่าลืมว่าสิ่งที่ไม่อยู่แล้วก็คือ คนที่ในความทรงจำดี ๆ เหล่านั้น เพราะเขาเลือกที่จะเดินจากไป คุณเลือกที่จะจบ หรือจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ วันเหล่านั้นมันไม่มีทางหวนกลับมาให้เป็นเหมือนอย่างเคย ๆ ได้อีกครั้ง

           ถึงแม้ว่าจะมีบางคู่ลองกลับมาคบกันใหม่ แต่เมื่อแก้วแตกไปแล้ว แม้จะประสานให้ต่อติดเหมือนเดิม มันก็ไม่มีทางจะเรียบเนียนเหมือนดั่งเดิมได้หรอกนะ เผลอ ๆ เวลาที่จับแก้ว มือคุณอาจโดนบาดด้วยชิ้นส่วนเล็ก ๆ ที่โผล่ขึ้นมา ทำให้เจ็บกว่าเดิมก็เป็นได้ 

           จริงอยู่ว่าในช่วงเวลาดี ๆ ก่อเกิดความทรงจำดี ๆ ที่ทำให้เราคิดถึงใครบางคน แต่เมื่อเวลาล่วงเลยผ่าน มันมักผ่านเลยไปและไม่หวนกลับไปให้ใครแก้ไขอะไรได้ ... แทนที่จะมัวจมอยู่กับอดีต ทำไมไม่เปิดตาเปิดใจออกไปแสวงหาความทรงจำใหม่ ๆ ให้หัวใจได้ชุ่มฉ่ำและยิ้มกว้างอีกสักครั้ง ^^ แล้วปิดผนึกอดีตรักครั้งเก่า ให้เป็นความทรงจำที่ดีที่สุดของวันวานซะล่ะ
โดย  chusak วันที่ 2014-04-15 21:44:49 
 

Total 2 Record : 1 Page : 1