หน้าหลัก ---> กระดาน พูดคุยเรื่องทั่วไป ---> ***..... คิดบวก ... ชีวิตบวก

Total 0 Record : 1 Page : 1

chusak ***..... คิดบวก ... ชีวิตบวก

ส่งข้อความ

 .. คิดบวก ... ชีวิตบวก


 


 

 
คิ ด บ ว ก .... ชี วิ ต บ ว ก

แนวคิดจากท่าน ว.วชิรเมธี
http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/article/12282


เวลาเจองานหนัก
 

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือโอกาสในการเตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพ  

เวลาเจอปัญหาซับซ้อน 

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือบทเรียนที่จะสร้างปัญญาได้อย่างวิเศษ 


 

เวลาเจอความทุกข์หนัก 

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือแบบฝึกหัดที่จะช่วยให้เกิดทักษะในการดำเนินชีวิต 


 

เวลาเจอนายจอมละเมียด 

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือการฝึกตนให้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบ(perfectionist)


 

 

เวลาเจอคำตำหนิ 

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือการชี้ขุมทรัพย์มหาสมบัติ  


 


 

 


เวลาเจอคำนินทา 

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือการสะท้อนว่าเรายังคงมีความหมาย 


 

เวลาเจอความผิดหวัง 

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือที่ธรรมชาติกำลังสร้างภูมิคุ้มกันให้ชีวิต 


 

เวลาเจอความป่วยไข้ 

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือการเตือนให้เห็นคุณค่าของการรักษาสุขภาพให้ดี 


 

เวลาเจอความพลัดพราก 

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือบทเรียนของการรู้จักหยัดยืนด้วยขาตัวเอง


 

เวลาเจอลูกหัวดื้อ 

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือโอกาสทองของการพิสูจน์ความเป็นพ่อแม่ที่แท้จริง


  


 


 

 

เวลาเจอแฟนทิ้ง 

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือความเป็นอนิจจังที่ทุกชีวิตมีโอกาสพานพบ


 

เวลาเจอคนที่ใช่แต่เขามีคู่แล้ว 

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือประจักษ์พยานว่าไม่มีใครได้ทุกอย่างดังใจหวัง 


 

เวลาเจอภาวะหลุดจากอำนาจ 

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือความเป็นอนัตตาของชีวิตและสรรพสิ่ง


 

เวลาเจอคนกลิ้งกะล่อน 

ให้บอกตัวเองว่า นี่คืออุทาหรณ์ของชีวิตที่ไม่น่าเจริญรอยตาม


 

เวลาเจอคนเลว 

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือตัวอย่างของชีวิตที่ไม่พึงประสงค์ 


  


 


 

 

เวลาเจออุบัติเหตุ 

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือคำเตือนว่าจงอย่าประมาทซ้ำอีกเป็นอันขาด 


 

เวลาเจอศัตรูคอยกลั่นแกล้ง 

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือบททดสอบที่ว่า "มารไม่มีบารมีไม่เกิด"


 

เวลาเจอวิกฤต 

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือบทพิสูจน์สัจธรรม "ในวิกฤตย่อมมีโอกาส" 


 

เวลาเจอความจน 

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือวิธีที่ธรรมชาติเปิดโอกาสให้เราได้ต่อสู้ชีวิต 


 

เวลาเจอความตาย 

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือฉากสุดท้ายที่จะทำให้ชีวิตมีความสมบูรณ์

 


 

 

ขอขอบคุณ
เพลง...
เพลง บัวขาว

ภาพ.......จากอินเตอร์เน็ท

แนวคิดจาก......ท่าน ว.วชิรเมธี

http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/article/12282

และเครื่องแต่งบล็อก ..... จากบล็อกชมพร /บล็อกญามี่

คัดลอกมาจาก...>>>ร่มไม้เย็นค่ะ ...http://www.bloggang.com

 ธรรมสวัสดี


+++...แง่คิดดีๆ จาก

+++...แง่คิดดีๆ จาก


+++...แง่คิดดีๆ จาก


 

 

 

***..... คิดบวก ... ชีวิตบวกโดย  chusak วันที่ 2013-12-15 16:40:09 
 

Total 0 Record : 1 Page : 1