หน้าหลัก ---> กระดาน โชว์พระเครื่อง ---> ชีวประวัติของหลวงพ่อใหญ่ วัดประชานิมิืต

Total 3 Record : 1 Page : 1

เน็ด นาป่า ชีวประวัติของหลวงพ่อใหญ่ วัดประชานิมิืต

ส่งข้อความ
 


ชีวประวัติ พระครูอดุลพัชราภรณ์

พระครูอดุลพัชราภรณ์ ( หลวงปู่อำคา ถาวโร )

ชาติภูมิ

อายุ 86 ปี พรรษา 66 เดิมชื่อ อำคา นามสกุล หอมมาลา โยมบิดาชื่อ นายบาง โยมมารดาชื่อ นางไฝ เกิดเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2470 ตรงกับวันเสาร์ แรม 9 ค่ำ เดือน 7 ปีเถาะ ณ บ้านเลขที่ 97 หมู่ 8 ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

อุปสมบท

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2490 ตรงกับวันอังคาร ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6 ค่ำ ปีกุน ที่่วัดหันห้วยทราย ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีพระครูวิโรจนคุณ วัดหันห้วยทราย ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เป็นพระอุปัชฌาย์

การศึกษา

ทางโลก สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 จากโรงเรียนบ้านหนองคึม อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อ พ.ศ. 2484

ทางธรรม สอบไ่ล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดสวัสดี สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น เมื่อ พ.ศ. 2494

ตำแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์

พ.ศ. 2497 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่
งเจ้าอาวาสวัดหนองค่าย ตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. 2497 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่
งเจ้าคณะตำบลประทาย เขต 2 อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
หลังจากนั้นเมื่อปี พ.ศ. 2502 หลวงพ่อได้ย้ายจากอำเภอประทาย มาจำพรรษาที่ัวัดหนองสองห้อง (ในขณะนั้น) อำเภอวิเีชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อมาหลวงพ่อได้รับความไว้วางใจ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์ต่างๆ ดังนี้
พ.ศ. 2507 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่
งเจ้าคณะตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
พ.ศ. 2518 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่
งเจ้าอาวาสวัดประชานิมิต ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จนถึงปัจจุบัน
พ.ศ. 2518 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่
งเจ้าคณะอำเภอวิเชียรบุรี อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จนถึงปัจจุบัน
พระครูอดุลพัชราภรณ์ เป็นพระมหาเถระผู้มีวิสัยทัศน์ก
ว้างไกล

งานการศึกษา

ท่านได้ให้ความสำคัญกับการศึกษา
ของพระภิกษุสามเณรเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากมโนปณิธานของท่านว่า ท่านไม่ได้เรียนสูง จบเพียงนักธรรมชั้นเอก แต่ขอให้ลูกศิษย์ลูกหาได้เล่าเรียนอย่างเต็มความสามารถที่จะเรียนได้ จึงได้เปิดโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม บาลี และแผนกสามัญศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท เอก อย่างต่อเนื่อง

งานการปกครอง

ท่านเป็นพระมหาเถระผู้มีเมตตาสู
งยิ่ง ได้ใช้กุศโลบายในการปกครองพระภิกษุสามเณร คือ การปกครองโดยทำให้ดูเป็นตัวอย่าง ปกครองแบบพ่อปกครองลูก ท่านดำรงตนอยู่ในพรหมวิหารธรรมทั้ง 4 ประการ และประพฤติตนตามหลักของครูที่ดี ข้อวัตรปฎิบัติของท่านนั้นเป็นที่เคารพเลื่อมใสของพระภิกษุสามเณร และพุทธศาสนิกชนผู้พบเห็น จนได้รับการถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพระพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2554

การทุ่มเททำงานของท่านตลอดระยะเ
วลา 66 พรรษาของท่านที่ดำรงเพศบรรพชิต ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา พระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนผู้เคารพศรัทธาในตัวของท่าน หลวงปู่ท่านมักจะสอนลูกศิษย์เสมอว่า ความเป็นศิริมงคล คุณงามความดีต่างๆ นั้น ต้องเกิดจากตัวเราเองก่อน ถ้าหากเราทำดีแล้ว พระก็จะอยู่กับตัวเรา ความดีก็จะเกิดกับตัวเรา แล้วเราจะได้รับผลของการทำดีนั้น แต่ถ้าหากเราทำชั่ว พระก็จะไม่อยู่กับเรา ความไม่ดีก็จะเกิดกับตัวเรา เราก็จะต้องได้รับผลของความชั่วนั้นไม่ช้าก็เร็ว
หลวงพ่อท่านเป็นพระที่ชาววิเชีย
รบุรี เคารพศรัทธามาก วัตถุมงคลที่ผ่านการอธิษฐานจิตจากท่าน ล้วนแต่เกิดประสบการณ์อภินิหาร แคล้วคลาดจากภยันตรายมานับไม่ถ้วน ในเรื่องของเมตตามหานิยม วัตถุมงคลของท่านก็เด่นทางด้านทำมาค้าขาย เรียกได้ว่า พุทธคุณครอบจักรวาล ใครมีก็ต่างหวงแหน ซึ่งพุทธคุณของวัตถุมงคลที่หลวงพ่อท่านปลุกเสก เป็นที่ประจักษ์มานักต่อนัก ในปี 2519 หลวงพ่อผางท่านได้มาอธิษฐานจิตปลุกเสกเหรียญรุ่นแรก ในงานฝังลูกนิมิต ที่วัดประชานิมิต ซึ่งหลวงพ่อผางท่านเป็นพระสายปฎิบัติ สายธรรมยุทธ ซึ่งเคร่งครัดในกิจของสงฆ์เป็นอย่างยิ่ง ทำให้วัตถุมงคลของท่านเป็นที่หวงแหนของชาววิเชียรบุรีเป็นอย่างมาก ซึ่งมีอยู่่ครั้งหนึ่งที่ชาววิเชียรบุรี ขึ้นไปกราบ หลวงพ่อคูณ ณ วัดบ้านไร่ จังหวัดนครราชสีมา หลวงพ่อคูณถามว่า มึงมาจากไหน เค้าก็ตอบหลวงพ่อคูณว่า มาจากวิเชียรบุรี หลวงพ่อคูณได้ยินดังนั้นก็กล่าวขึ้นมาว่า มึงไปกราบหลวงพ่อใหญ่ ( พระครูอดุลพัชราภรณ์ หรือ หลวงปู่อำคา ) เถอะ ไม่ต้องมากราบกูของดีอยู่ที่บ้านมึงนั่นแหละ ซึ่งข้อมูลนี้ไม่ได้กล่าวอ้างลอยๆ ชาววิเชียรบุรี เค้าทราบกันดี

ชีวประวัติของหลวงพ่อใหญ่ วัดประชานิมิืตโดย  เน็ด นาป่า  วันที่ 2013-09-23 16:04:56 
 
1.  

ส่งข้อความ
 กราบหลวงพ่อครับ ท่านเป็นพระนักพัฒนาทางด้านการศึกษาของพระ เณร อย่างแท้จริง
โดย  เปี๊ยกวิเชียรบุรี วันที่ 2013-09-23 23:37:44 
 
2.  

ส่งข้อความ
 


โดย  ช้าง วันที่ 2013-09-24 14:35:16 
 
3.  

ส่งข้อความ
                                    

โดย  วิเชียรบุรี วันที่ 2013-10-31 17:55:22 
 

Total 3 Record : 1 Page : 1