หน้าหลัก ---> กระดานห้องศึกษาพระเครื่อง ---> พระบูชา 5 นิ้ว วัดพระพุทธบาทเขาน้อยชนแดน พ.ศ. 2515

Total 1 Record : 1 Page : 1

พระบูชา 5 นิ้ว วัดพระพุทธบาทเขาน้อยชนแดน พ.ศ. 2515

ส่งข้อความ
         พระบูชารุ่นนี้ไม่ค่อยพบเห็นในวงการมากนัก ส่วนมากจะอยู่ในความครองครองข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และพ่อค้าคหบดีที่มีอันจะกิน

พระบูชา 5 นิ้ว วัดพระพุทธบาทเขาน้อยชนแดน พ.ศ. 2515
พระบูชา 5 นิ้ว วัดพระพุทธบาทเขาน้อยชนแดน พ.ศ. 2515
พระบูชา 5 นิ้ว วัดพระพุทธบาทเขาน้อยชนแดน พ.ศ. 2515

โดย  wabmaster วันที่  
 
1.  

ส่งข้อความ
โดย  wabmaster วันที่ 2012-05-17 19:05:13 
 

Total 1 Record : 1 Page : 1